Xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 1/2008 tăng 34%

Trong tháng đầu tiên của năm 2008, kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) các thiết bị tin học đã đạt 335,2 triệu USD, tăng 34% so với tháng 1/2007.

Kim ngạch NK tăng mạnh ở nhiều nhóm hàng như: linh kiện vi tính, bảng mạch, MTXT... Ảnh K.HoaKim ngạch NK tăng mạnh ở nhiều nhóm hàng như: linh kiện vi tính, bảng mạch, MTXT... Ảnh K.Hoa

Xuất khẩu (XK) tháng 1/2008 đạt 115,6 triệu USD; nhập khẩu (NK) đạt 219,6 triệu USD. Điểm nổi bật là kim ngạch NK đã vượt trên 200 triệu USD, cao nhất từ trước tới nay. Kim ngạch NK tăng mạnh ở nhiều nhóm hàng như: linh kiện vi tính (73,2 triệu USD), bảng mạch (40,2 triệu USD), MTXT (18,8 triệu USD), mực in (15,1 triệu USD) và màn hình (11,4 triệu USD…

Xuất nhập khẩu thiết bị tin học tháng 1/2008 tăng 34% ảnh 1
Kim ngạch XNK tháng 1/2008 so với cùng kỳ 2007.


Xuất khẩu

Tổng kim ngạch XK các mặt hàng thiết bị tin học tháng 1/2008 đạt 115,6 triệu USD, tăng 4,8% so với tháng 1/2007.

STT

Tên thị trường

Trị giá (triệu USD)

1

Thái Lan

32,6

2

Hà Lan

16,3

3

Hoa Kỳ

10,9

4

Philippines

9,9

5

Singapore

7,2

6

Trung Quốc

7,0

7

Nhật Bản

6,9

8

Mexico

4,1

9

Hồng Kông

2,1

10

Pháp

2,1

11

Các thị tr­ường khác

16,5

 

Tổng cộng

115,6


                    Bảng 1: Thị trường xuất khẩu tháng 1 năm 2008:


Thái Lan vẫn là thị trường XK lớn nhất với kim ngạch trong tháng đạt 32,6 triệu USD và chiếm 28,2% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. Mặt hàng XK chủ yếu sang thị trường này là bảng mạch các loại (29,9 triệu USD) và linh kiện vi tính (2,5 triệu USD).

Kim ngạch XK sang thị trường Hà Lan trong tháng đạt 16,3 triệu USD, chiếm 14,1% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. XK chủ yếu sang thị trường này là mặt hàng máy in (15,8 triệu USD), chiếm đến 96,9% kim ngạch XK của tất cả các mặt hàng sang thị trường này.

Thị trường Hoa Kỳ trong tháng đạt 10,9 triệu USD, chiếm 9,5% kim ngạch XK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. XK chủ yếu sang thị trường này là mặt hàng máy in (9,4 triệu USD), chiếm đến 86,2% kim ngạch XK của tất cả các mặt hàng sang thị trường này.

Cơ cấu mặt hàng thiết bị tin học XK tháng 1/2008.

Máy in là mặt hàng XK chủ lực trong tháng 1/2008 với kim ngạch 57,6 triệu USD, chiếm 50% kim ngạch XK các mặt hàng thiết bị tin học cả nước. Thị trường NK mặt hàng máy in của Việt Nam chủ yếu là Hà Lan: 15,8 triệu USD, Hoa Kỳ: 9,4 triệu USD, Singapore: 6,5 triệu USD và Trung Quốc: 5,6 triệu USD.

XK bảng mạch các loại trong tháng đạt 46,5 triệu USD, chiếm 40% tổng kim ngạch XK các mặt hàng thiết bị tin học. Cơ cấu thị trường XK mặt hàng bảng mạch chủ yếu sang 3 thị trường chính là Thái Lan (30 triệu USD), Philippines (9,8 triệu USD) và Nhật Bản (4,7 triệu USD).

Nhập khẩu

Các mặt hàng thiết bị tin học của Việt Nam trong tháng nhập từ trên 30 thị trường, trong đó 12 thị trường lớn nhất với kim ngạch trên 1 triệu USD, chiếm đến 98,4% kim ngạch từ tất cả các thị trường.

STT

Tên thị trường

Trị giá (triệu USD)

1

Singapore

68,8

2

Nhật Bản

57,8

3

Trung Quốc

31,6

4

Hồng Kông

22,4

5

Malaysia

10,4

6

Đài Loan

9,0

7

Hoa Kỳ

6,5

8

Hàn Quốc

4,7

9

Mexico

1,5

10

Thái Lan

1,2

11

Ireland

1,2

12

Indonesia

1,1

13

Các thị trường khác

3,4

 

Tổng cộng

219,6

                            Bảng 2: Thị trường NK tháng 1/2008:

Thị trường Singapore lớn nhất với kim ngạch NK trong tháng đạt 68,8 triệu USD và chiếm 31,3% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng sang tất cả các thị trường. Mặt hàng NK chủ yếu từ thị trường này là linh kiện vi tính (14 triệu USD), bảng mạch (13,5 triệu USD), MTXT (11,2 triệu USD) và máy in (6,9 triệu USD).

Thị trường Nhật Bản: trong tháng, NK từ thị trường này đạt 57,8 triệu USD, chiếm đến 26,3% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. NK từ thị trường này chủ yếu là linh kiện vi tính (23,1 triệu USD) và bảng mạch (12,4 triệu USD).

Thị trường Trung Quốc: trong tháng NK từ thị trường này đạt 31,6 triệu USD, chiếm đến 14,4% kim ngạch NK thiết bị tin học trong tháng từ tất cả các thị trường. NK từ thị trường này chủ yếu là linh kiện vi tính (12,3 triệu USD) và bảng mạch (6,6 triệu USD).

Tỷ trọng các mặt hàng NK chủ lực tháng 1/2008.

Mặt hàng linh kiện vi tính NK trong tháng đạt 73,2 triệu USD và chiếm đến 33,3% kim ngạch NK của tất các các mặt hàng.

Linh kiện vi tính NK trong tháng từ Nhật Bản (23,1 trệu USD), Singapore (14 triệu USD), Trung Quốc (12,3 triệu USD), Hồng Kông (8 triệu USD) và Malaysia (7,1 triệu USD).

Bảng mạch các loại trong tháng NK 40,2 triệu USD chiếm đến 18,3% kim ngạch NK của tất cả các mặt hàng. Mặt hàng bảng mạch các loại NK từ 4 thị trường chính là Singapore (13,5 triệu USD), Nhật Bản (12,4 triệu USD), Trung Quốc (6,6 triệu USD) và Hồng Kông (6,4 triệu USD).

(Nguồn: Tổng cục Hải Quan, số liệu xuất nhập khẩu chính ngạch)