Yên Bái: Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2015 của tỉnh tăng 6,16% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 10,17%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 14,33%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 5,99%, công nghiệp khai khoáng giảm 5,84%, so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010, tháng 7 năm 2015 đạt 774 tỷ đồng, tăng 16,43% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp khai khoáng đạt 98,7 tỷ đồng, tăng 1,38%; công nghiệp chế biến chế tạo đạt 585,5 tỷ đồng, tăng 7,31%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 87,4 tỷ đồng, tăng 4,39%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 0,64% so với cùng kỳ năm trước).

Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chiếm tỷ trọng cao ảnh hưởng lớn đến chỉ số phát triển công nghiệp, vẫn giữ mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ 2014 như: Công ty CP Vật liệu xây dựng Yên Bái, Công ty Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty liên doanh Cacbonat Canxi YBB, Công ty cổ phần Kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái; Công ty CP chế biến Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái.

Những sản phẩm chủ yếu có ảnh hưởng đến chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Các loại đá lát tăng 36,35%; đá xây dựng tăng 24,26%; đá phiến tăng 1,61%; sản phẩm sứ cách điện tăng 18,37%; gạch các loại tăng 1,29%; điện sản xuất tăng 22,28%; sản phẩm in tăng 74,26%; sản phẩm ván lạng, ván bóc tăng 9,51%; tinh dầu quế tăng 94,71%, bột mài hoặc đá mài dăm tự nhiên hay nhân tạo tăng 12,46%.

Để duy trì nhịp độ phát triển sản xuất phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao cho ngành công thương năm 2015, tỉnh sẽ tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp nhất là vấn đề về vốn, tiêu thụ sản phẩm, cước phí vận tải để doanh nghiệp ổn định và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: xi măng, quặng sắt, chế biến gỗ, chế biến chè, sản xuất giấy đế, giấy vàng mã, sản xuất đá lát các loại, đá bột CaCO3...

Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giữ vững các thị trường truyền thống; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình công nghiệp trọng điểm sớm hoàn thành đi vào sản xuất góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất công nghiệp.

(Thanh Huyền)