100% doanh nghiệp kê khai thuế điện tử

(eFinance Online) - Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế cho biết: Trong bối cảnh dịch bệnh, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh điện tử hóa công tác quản lý thuế; đã kết nối thành công 93 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia, trước 6 tháng so với kế hoạch đề ra của Bộ Tài chính. Hiện nay đã có 100% doanh nghiệp (DN)  kê khai điện tử, 98% DN nộp thuế điện tử, 96% DN thực hiện hoàn thuế điện tử. Đối với cá nhân, Tổng cục Thuế đang thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử đối với trước bạ ô tô, xe máy, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hộ cho thuê nhà, trong năm nay sẽ mở rộng trên toàn quốc.
Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế. Ảnh: Quang Minh.Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng, Tổng cục Thuế. Ảnh: Quang Minh.

Đồng thời Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 3, điện tử hóa nâng lên mức độ 4. Theo đó, tổng số 93 thủ tục thuế được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia đều đạt mức độ 4.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai thực thi phương án đơn giản hoá các TTHC trong lĩnh vực thuế theo quyết định của Bộ Tài chính về việc thông qua phương án đơn giản hoá TTHC trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (đưa vào Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế 38/2019/QH14); Thực thi các phương án đơn giản hoá 140 TTHC để đáp ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 theo yêu cầu của Bộ Tài chính, theo kế hoạch của Bộ trong năm 2019-2020, đến nay đã hoàn thành nâng cấp 56 TTHC lên mức 3, 4; các TTHC còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện, kiểm thử... sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế còn tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng CNTT, đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử nhằm thực hiện được các mục tiêu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP (năm 2017-2018), Nghị quyết 02/NĐ-CP (năm 2019, 2020) và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử đã giao. Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tổng cục Thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại (đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế) và 63 cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 15/06/2020, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 770.428 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,32%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 769.219 doanh nghiệp, đạt 99,16% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/06/2020, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 1.773.631 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 300.601 tỷ đồng và 15.673.834 USD.

Quang Minh