21 nhóm đối tượng được miễn lệ phí trước bạ

Nhà, đất, phương tiên vận tải (gồm phương tiện vận tải cơ giới đường bộ, phương tiện vận tải cơ giới đường thuỷ, phương tiện  đánh bắt và vận chuyển thuỷ sản), súng săn, súng thể thao là các đối tượng chịu lệ phí trước bạ được quy định tại Thông tư số 68/2010/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký ban hành ngày 26/4/2010.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, 17 nhóm đối tượng sẽ không phải nộp lệ phí trước bạ (LPTB) khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, đất; phương tiện vận tải cơ giới đường bộ, phương tiện vận tải cơ giới đường thủy.

Cụ thể: Nhà, đất là trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhà ở của người đứng đầu cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam. Phương tiện vận tải, súng săn, súng thể thao của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đất được nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào các mục đích: Sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai; đất sử dụng thăm dò, khai thác khoáng sản, nghiên cứu khoa học theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và làm muối; đất xây dựng nhà để bán mà tổ chức, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh nhà đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp xây dựng nhà nhưng không bán mà sử dụng để ở, để kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn hoặc cho thuê nhà và hoạt động kinh doanh khác); đất được nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất. Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương chung về “dồn điền đổi thửa” theo quy định tại Điều 102 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP. Đất thuê của nhà nước hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp...

Thông tư 68/2010/TT-BTC cũng quy định cụ thể các trường hợp được miễn LPTB gồm: Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn. Miễn lệ phí trước bạ đối với: Phương tiện thuỷ nội địa (bao gồm cả tàu cá) không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực (CV) hoặc phương tiện có sức chở người đến 12 người được xác định theo quy định của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các văn bản hướng dẫn thi hành (kể cả vỏ và tổng thành máy tương ứng lắp thay thế vào các loại phương tiện này). Nhà, đất thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của các cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất  vào mục đích xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy định tại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP. Nhà, đất thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.

Trường hợp  nếu các đơn vị  đã được giải quyết ưu đãi miễn nộp lệ phí trước bạ, đã đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất nhưng thực tế không sử dụng nhà, đất đó vào đúng mục đích hoạt động được ưu đãi theo quy định thì phải bị truy thu lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ là hộ gia đình, cá nhân khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở mà chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền lệ phí trước bạ phải nộp theo quy định thì được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở còn chưa nộp ngân sách nhà nước.

Mức thu lệ phí trước bạ được xác định theo tỷ lệ (%) trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ, cụ thể như sau: Nhà, đất: 0,5%. Phương tiện vận tải cơ giới đường thuỷ, phưong tiện đánh bắt và vận chuyển thuỷ sản (kể cả vỏ, khung, tổng thành máy thuỷ): 1%; riêng tàu đánh cá xa bờ (kể cả vỏ, khung, tổng thành máy lắp thay thế) là: 0,5%. Súng săn, súng thể thao: 2%. Xe máy (kể cả khung, tổng thành máy của xe  máy) mức thu như sau: Kê khai nộp lệ phí trước bạ xe máy lần đầu thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 5%; Kê khai nộp lệ phí trước bạ xe máy từ lần thứ 2 trở đi nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ: 1%. Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10%  đến 15%.  Đối với xe ô tô (kể cả rơ moóc, sơ mi rơ moóc) khác, không phải là xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi và không phải là xe chuyên dùng thuộc các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ 2%.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, áp dụng đối với các hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ nộp tại cơ quan Thuế hoặc cơ quan một cửa liên thông có thẩm quyền kể từ ngày Thông tư có hiệu lực. Thông tư này thay thế các Thông tư số 95/2005/TT-BTC, Thông tư số 02/2007/TT-BTC, Thông tư số 79/2008/TT-BTC.

(Vĩnh Thái)