22 doanh nghiệp tại Hà Nội thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực

Cục thuế TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 81836/QĐ-CT về việc triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, có 22 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Các doanh nghiệp trên thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, thực hiện phát hành, sử dụng, hóa đơn xác thực có giá trị theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký (22/12/2015).

Danh sách chi tiết 22 doanh nghiệp xem tại đây.

(T.H)