256 đại lý thuể đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Tổng cục Thuế vừa công bố danh sách Đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về Thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo danh sách có tổng cộng 256 đại lý thuể đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Trong đó, hai địa bàn có số lượng đại lý lớn là Tp. Hà Nội với 84 đại lý và Tp. Hồ Chí Minh với 99 đại lý.

>> Danh sách Đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về Thuế.

(PV)