26 loại phí và lệ phí sẽ bị loại bỏ

Bộ Tài chính vừa có văn bản 17771/BTC-CST gửi Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xin ý kiến kiến góp ý vào dự thảo Luật phí và lệ phí. Theo dự thảo Luật phí và lệ phí sẽ có 22 loại phí, 4 loại lệ phí được đưa ra khỏi Danh mục phí, lệ phí.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tại công văn, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan, đơn vị nghiên cứu và có ý kiến tham gia vào dự thảo Luật, trong đó tập trung vào một số nội dung chính như: Thẩm quyền quy định về phí, lệ phí; Nguyên tắc xác định mức thu; Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng, trong đó có một số quy định mới so với hiện hành về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí; Danh mục phí và lệ phí.

Ngoài các nội dung chính nêu trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến về một số vấn đề cụ thể, như: Có cần chuyển phí tham quan danh lam thắng cảnh sang thực hiện theo cơ chế giá, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp các danh lam thắng cảnh thành khu du lịch phục vụ tham quan, khuyến khích thực hiện xã hội hóa lĩnh vực này?; Bổ sung vào danh mục một khoản lệ phí mới là “lệ phí môn bài” thay thế cho thuế môn bài hiện hành?….

(T.H)