4 doanh nghiệp thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử tại TP Hồ Chí Minh

Theo Quyết định số 3604/QĐ-CT, Cục thuế TP.Hồ Chí Minh quyết định lựa chọn 4 doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, 4 doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT; Công ty TNHH Huỳnh Kim; Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Tân Kiên; Công ty TNHH Giấy Xuân Mai.

Trong đó, Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT sẽ triển khai theo mô hình phân tán. 3 công ty còn lại triển khai theo mô hình tập trung.

Các doanh nghiệp nêu trên thực hiện phát hành, sử dụng hóa đơn tuân thủ theo các quy định về thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 17/9/2015.

(T.H)