6 tháng đầu năm, Hà Nội có 94 nghìn DN kê khai thuế qua mạng

6 tháng đầu năm 2014, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều tiềm ẩn rủi ro, nền kinh tế trong nước đã có nhiều cuyển biến tích cực nhưng chưa bên vững, Cục Thuế TP.Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành nỗ lực thực hiện nhiệm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

8 khu vực thu, sắc thuế đạt trên 50%

Theo báo cáo Sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm của Cục Thuế TP.Hà Nội, tổng thu ngân sách tính cân đối (không tính thu từ cổ tức và lợi nhuận sau thuế) ước thực hiện 6 tháng đạt 57.571 tỷ đồng, đạt 50,02% DTPL, tăng 5,92% so với cùng kỳ. Nếu trừ dầu ước thực hiện 54.077 tỷ đồng, đạt 49,07% DTPL, tăng 11,91% so với cùng kỳ.

Thu từ cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ ước thực hiện 6 tháng đạt 6.103 tỷ đồng đạt 21,5% dự toán.

Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.Hà Nội Thái Dũng Tiến cho biết, có 8 khu vực thu, khoản thu, sắc thuế đạt trên 50% dự toán và duy trì được tốc độ tăng thu so với cùng kỳ năm 2013 như: Khu vực DN nhà nước địa phương, khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhn, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền cho thuê đất, thu cố định tại xã.

Tuy nhiên, vẫn có 3 khu vực, khoản thu đạt dưới 50% dự toán nhưng vẫn đạt tốc độ tăng thu so với cùng kỳ như: Khu vực DN Nhà nước Trung ương, thuế Bảo vệ môi trường, tiền sử dụng đất.

Để đạt được kết quả thu ngân sách trên có sự đóng góp không nhỏ của việc nâng cao chất lượng công tác quản lý kê khai thuế, kế toán thuế thông qua việc thường xuyên rà soát mã số thuế, theo dõi biến động của người nộp thuế (NNT). Kịp thời đóng mã số thuế của NNT sát nhập, giải thể, phá sản đảm bảo thông tin doanh nghiệp được cập nhật thường xuyên; Kịp thời làm đầy đủ thủ tục thông báo doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh không khai báo với cơ quan thuế. Cục Thuế cũng tăng cường đôn đốc nộp tờ khai, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của NNT, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, tỷ lệ NNT đã nộp tờ khai đúng hạn luôn đạt trên 94%.
Cũng trong 6 tháng đầu năm đã có 4.403 trường hợp vi phạm chậm kê khai với số tiền 99%; gần 94 nghìn doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng internet đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác kê khai thuế.
Công tác hoàn thuế cũng được thực hiện nghiêm túc, kiểm soát chặt chẽ với tổng số thuế đã hoàn là 4.642 tỷ đồng.
 
Vẫn còn tồn tại, hạn chế

Trong công tác quản lý thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế:
 
Thứ nhất, ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người nộp thuế (NNT) chưa cao, số đông dân cư chưa có thói quen thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đí, "độ mở" của nền kinh tế còn lớn, quá trình hội nhập ngày càng sâu, nhiều nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh đã gây ra khó khăn trong việc xây dựng, cơ chế chính sách thuế; đồng thời phát sinh nhiều vướng mắc trong công tác quản lý cho cơ quan Thuế và cho cả NNT trong qúa trình thực thi pháp luật thuế.

Thứ hai, công tác phân tích dự báo số thu hiện nay chủ yếu dựa vào số liệu thống kê, lịch sử và những số liệu này vẫn còn sai lệch, phương pháp thực hiện còn mang tính tủ công. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế đối với DN chưa được một số phòng kiểm tra, các chi cục thuế quan tâm đúng mức nên việc phân tích, dự báo nguồn thu hàng tháng chưa chính xác.

Thứ ba, công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT đã đạt được nhiều kết quả song hình thức, nội dung tuyên truyền hỗ trợ cần đa dạng, phong phú hơn ( nhất là đối với các chi cục thuế). Chưa đôn đốc triệt để các DN  nộp đủ, đúng thời hạn hồ sơ khai thuế, chưa kịp thời xử lý vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế. Tiến độ thực hiện thanh, kiểm tra tại trụ sở NNT còn chậm; chất lượng, hiệu quả thanh, kiểm tra còn chưa đảm bảo yêu cầu. Công tác phối hợp với các ngành trong việc phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm, gian lận, trốn thuế (đặc biệt là trong lĩnh vực hoá đơn) còn nhiều hạn chế.

Thứ tư, hệ thống tin học còn có tình trạng quá tải, nghẽn mạng đặc biệt là những ngày đến hạn kê khai; dữ liệu về người nộp thuế chưa được cập nhật kịp thời, từ đó gây khó khăn trong công tác quản lý thuế.

Thứ năm, công tác kiểm tra, giám sát của một bộ phận lãnh đạo Phòng, Chi cục thuế chưa thực sự quyết liệt; trình độ năng lực của bộ phận CBCC thuế còn hạn chế, vẫn còn xảy ra hiện tượng cán bộ vi phạm kỷ luật, cá biệt còn có CBCC thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa giải quyết kịp thời các thủ tục và giải đáp vướng mắc về thuế cho NNT, gây bức xúc cho NNT.


Để hoàn thành tốt công tác 6 tháng cuối năm, Cục Thuế Hà Nội kiến nghị với UBND TP. Hà Nội cần chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, tiếp cận nguồn vốn vay, đất đai... các cấp, các ngành cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trên từng đại bàn, đặc biệt trong công tác tuyên truyền pháp luật thuế, công tác chống thất thu ngân sách, công tác đôn đốc thu nợ thuế; Cần đẩy nhanh tiến độ hợp thức hoá quyền sử dụng đất cho các trường hợp chưa có quyết định thuê đất để cơ quan Thuế có đầy đủ cơ sở pháp lý thu tiền thuê đất, để hạn chế việc tạm tính, tạm thu tiền thuê đất như hiện nay.

(T.H)