6 tháng đầu năm: ngành thuế bãi bỏ 32 TTHC, đơn giản hóa 40 TTHC

(eFinance Online) - Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)  bao gồm: Triển khai thực hiện Quy trình kiểm soát TTHC của Tổng cục Thuế; Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá tác động của các TTHC, công bố công khai TTHC, niêm yết TTHC và niêm yết nội dung, địa chỉ phản án kiến nghị về quy định hành chính; Tập trung giải quyết TTHC; Rà soát đơn giản hóa TTHC, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải tiến nhằm cắt giảm, đơn giản hóa TTHC...
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông qua công tác rà soát, cải cách thủ tục hành chính về thuế để giúp minh bạch hóa, đơn giản hóa quy trình, TTHC về thuế đã giúp minh bạch hóa, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính về thuế, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho công tác kê khai, nộp thuế vào NSNN đối với người nộp thuế, đặc biệt là những quy trình thủ tục liên quan đến kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, thúc đẩy môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh đối với doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2016, Tổng cục Thuế đã bãi bỏ 32 TTHC, đơn giản hóa 40 TTHC; đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung 7/70 quy trình, quy chế (tính từ khi triển khai đến nay là 51/70).

Tính đến 30/6, đã thực hiện khai thuế qua mạng internet đối với 99,47% số doanh nghiệp (DN) đang thuộc dạng quản lý thuế. Ngành thuế cũng đã triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử tại 63/63 tỉnh, thành phố với 95,31% số DN đăng ký sử dụng. Số lượng DN thực hiện nộp thuế điện tử đạt trên 80% với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nay trên 52% tổng số thuế thu được. 

(T.H)