70% văn bản ngành Thuế sẽ số hóa vào năm 2015

Lộ trình trao đổi văn bản điện tử của Tổng cục Thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tổng cục Thuế phấn đấu hoàn thành trước năm 2015. Nhân dịp Xuân Quý Tỵ, phóng viên eFinance đã có cuộc trao đổi với bà Trương Thị Hải Đường, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT (Tổng cục Thuế) về vấn đề này.

Bà Trương Thị Hải Đường, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT (Tổng cục Thuế).Bà Trương Thị Hải Đường, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT (Tổng cục Thuế).

eFinance: Xin bà cho biết hiện trạng sử dụng hệ thống thông tin trao đổi văn bản điện tử và số hóa văn bản, tài liệu lưu trữ… của ngành Thuế?

Bà Trương Thị Hải Đường: Tính đến cuối năm 2012, hệ thống thư điện tử, FTP, Chat, Web,  Fileshare đã được triển khai 100% cho toàn ngành Thuế (tại Văn phòng Tổng cục, 63 cục thuế và 700 chi cục thuế địa phương). Riêng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại đơn vị như ứng dụng quản lý công văn đã triển khai 100% cho toàn ngành Thuế; cổng thông tin điện tử đã cung cấp dịch vụ kê khai thuế điện tử cho 150.000 doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ nhận đăng ký thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người nộp thuế (NNT).

Về phần kết nối với bên ngoài, cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ www.gdt.gov.vn và 63 cục thuế địa phương đã có sự liên thông, cung cấp thông tin và văn bản cho người nộp thuế tại 63 tỉnh/thành phố. Chỉ duy nhất hệ thống thư điện tử và hệ thống quản lý văn bản, điều hành nội bộ chưa được triển khai như dự kiến.

eFinance: Xin bà cho biết những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị của đơn vị trong quá trình thực hiện?

Bà Trương Thị Hải Đường: Thực tế trong quá trình triển khai ngành Thuế cũng có khá nhiều thuận lợi như lực lượng cán bộ ngành Thuế đông đảo, đều đã được tham gia các khóa đào tạo về tin học căn bản tại văn phòng, sử dụng thành thạo các ứng dụng văn bản điện tử. Trong khi đó hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn bảo mật (Firewall, App Firewall, IDP/IDS, Anti-Virus, Mail Gateway….); hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành công việc, trao đổi văn bản điện tử (hệ thống email, chat…) về cơ bản đã được xây dựng xong.

Triển khai số hóa văn bản, tài liệu lưu trữ để phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin qua mạng, tính đến tháng 12/2012, hơn 31.000 trang văn bản tại Tổng cục Thuế đã được số hoá; gần 3 triệu hồ sơ khai thuế điện tử có chữ ký số của 150.000 NNT. Đây chính là nền tảng và động lực thúc đẩy cho việc triển khai việc trao đổi văn bản, hồ sơ điện tử được thành công trong thời gian tới.

Thuận lợi là vậy nhưng khó khăn cũng không ít, để thực hiện Thông tư 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 quy định giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, ngành Thuế sẽ phải triển khai rất nhiều đầu việc, trong đó số hóa văn bản được coi là nhiệm vụ then chốt. Chính vì vậy, ngay quý I/2013, Tổng cục Thuế sẽ ban hành quy chế “Sử dụng chữ ký số trong việc chỉ đạo điều hành tại Tổng cục Thuế và ban hành các quy trình, hướng dẫn thực hiện”.

Hiện khả năng kết nối liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan nhà nước cấp dưới, thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế còn phân tán. Đặc biệt, khâu xây dựng quy trình thủ tục, áp dụng các công cụ hỗ trợ (ứng dụng CNTT) tại các hệ thống chưa được chuẩn hóa nên sẽ phải được đào tạo thống nhất và tập huấn để sớm đưa vào thực tế.

Để thực hiện nhanh quá trình điện tử hóa, số hóa văn bản ngành Thuế cần thống nhất sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ cơ quan Thuế như: Các công văn, quyết định, tờ trình, thông báo, trao đổi nghiệp vụ. 100% hồ sơ, văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước hoặc với tổ chức doanh nghiệp, cá nhân (công văn hỏi đáp với người nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ khai, nộp của người nộp thuế; triển khai dịch vụ hoá đơn…) phải được điện tử.

Các cục và chi cục thuế địa phương cần nhanh chóng phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; triển khai mở rộng các dịch vụ email, chat, ftp, web, internet để có thể kết nối liên thông toàn hệ thống thuế trong giai đoạn tới.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính nói chung và Tổng cục Thuế nói riêng cần sớm xây dựng hành lang pháp lý đối với sử dụng văn bản điện tử như: Tiếp tục hoàn thiện thông tư giao dịch điện tử, hoàn thiện thông tư hoá đơn điện tử, xây dựng quy chế trao đổi thông tin điện tử sử dụng chữ ký số.

Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và đào tạo nhân lực tuyên truyền hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của ngành như giao dịch điện tử; khai/ nộp thuế điện tử; ứng dụng rộng rãi hoá đơn điện tử…

eFinance: Khi triển khai điện tử hóa, đặc biệt trên môi trường internet thì công tác bảo mật được ngành Thuế thực hiện ra sao, thưa bà?

Bà Trương Thị Hải Đường: Giai đoạn trước năm 2005, ngành Thuế khắc phục việc những thông tin lưu trữ trên PC mất, hỏng hoặc bị sửa đổi bằng việc lưu giữ những tệp tin quan trọng trong đĩa mềm, trên hai máy tính khác nhau, sử dụng phần mềm khoá máy đơn giản. Tuy nhiên, những phương pháp đó giờ đã lỗi thời và không hiệu quả.

Từ năm 2005 đến nay, ngành Thuế thực hiện phân loại hệ thống máy chủ theo nhóm chức năng cơ bản. File Server chịu trách nhiệm quản lý hệ thống người sử dụng, tài nguyên và cung cấp dịch vụ in ấn trên mạng. COMM Server phục vụ các chức năng quản lý kết nối, trao đổi dữ liệu và thư tín điện tử. APP Server cung cấp ứng dụng dạng 3 lớp. DB Server quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu nhiều người sử dụng.

BACKUP Server có chức năng quản lý phục vụ sao lưu, khôi phục các loại dữ liệu. Mặc dù vậy, do điều kiện về kinh phí, nguồn nhân lực hạn hẹp nên còn một số cục thuế chưa thể trang bị BACKUP Server trong khi đa phần các chi cục chỉ có một máy chủ đảm nhận nhiều chức năng cùng lúc.

Thời gian gần đây, bên cạnh giải pháp sao lưu khôi phục dữ liệu cơ bản, để tăng cường công tác an toàn bảo mật dữ liệu, ngành Thuế đang sử dụng hệ thống quản lý tài nguyên người sử dụng có phân quyền, sử dụng chương trình phòng chống virus trên toàn bộ hệ thống server, PC nối mạng cùng các máy đơn lẻ.

Đối với dữ liệu được sao lưu trên các phương tiện lưu trữ hiện nay, việc bảo mật được áp dụng ở mức độ đơn giản với những phần mềm hiện có của ngành Thuế. Còn dữ liệu trao đổi trên đường truyền thì chủ yếu sử dụng công nghệ bảo mật của hãng Oracle.

Cùng với hàng loạt quy định bảo mật nghiêm ngặt quản lý rủi ro, có thể khẳng định việc triển khai điện tử hóa, đặc biệt trên môi trường internet thì công tác bảo mật được ngành Thuế vẫn được đảm bảo an toàn, tuyệt mật, chính xác một cách tối đa theo đúng yêu cầu được đặt ra…

eFinance: Vậy xin bà cho biết lộ trình, kế hoạch thực hiện trao đổi văn bản điện tử và thực hiện số hóa văn bản thời gian tới?

Bà Trương Thị Hải Đường: Năm 2013, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy nhanh số hóa văn bản quan trọng, quyết tâm thực hiện “rốt ráo” những mục tiêu chiến lược đã được đề ra trong kế hoạch thuế điện tử. Cụ thể, đến năm 2015 tỷ lệ sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ cơ quan thuế sẽ đạt 70%; tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử với bên ngoài đạt 40%; tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy đạt 70%.

Đặc biệt khâu kết nối mạng liên thông giữa cơ quan nhà nước cấp dưới đã được Cục UDCNTT triển khai xong ngay từ năm 2012. Trong khi đó, việc gửi nhận hồ sơ điện tử kèm hồ sơ trình giấy cũng chính thức được áp dụng trong toàn ngành Thuế ngay từ đầu năm 2013. Có thể nói, để hoàn thành được khối lượng công việc khổng lồ, rất nhiều cán bộ CNTT ngành Thuế đã phải làm thêm giờ, tăng ca, làm cả ngày lễ, ngày nghỉ để phấn đấu thực hiện cho được Tuyên ngôn ngành Thuế: Hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả, là đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật thuế và phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những nước đứng hàng đầu xếp hạng thuận lợi về thuế tại khu vực Đông Nam Á…

Xin chân thành cảm ơn bà!

(Nam Phương)