8 tháng đầu năm: 93% DN đăng ký sử dụng nộp thuế điện tử

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết tháng 8, cả nước đã có trên 512 nghìn doanh nghiệp (DN) đã hoàn thành đăng ký sử dụng dịch vụ NTĐT với các ngân hàng thương mại trên tổng số 554 nghìn DN đang hoạt động (đạt tỷ lệ 93%).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Từ đầu năm đến tháng 8, tổng số tiền đã nộp NSNN bằng phương thức điện tử đạt trên 297 nghìn tỷ đồng; đã ghi nhận trên 1,6 triệu giao dịch NTĐT...

Tính riêng trong tháng 8, tổng thu từ NTĐT đạt khoảng hơn 30.222 tỷ đồng, bằng 73% tổng số tiền nộp thuế trong tháng; có khoảng hơn 149.000 lượt chứng từ giao dịch điện tử, đạt tỷ lệ 79% tổng số lượt chứng từ nộp thuế.

Tại thông báo số 5566/TB-TCT về kết quả triển khai nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 8, có 33 cục thuế đạt tỷ lệ trên 95% (trong đó có Cục Thuế Thái Nguyên), 28% cục thuế đạt trên 90% về chỉ tiêu tỷ lệ DN đăng ký sử dụng dịch vụ NTĐT. 

Về chỉ tiêu tỷ lệ giao dịch trong tháng được thực hiện bằng phương thức điện tử: Cục Thuế Thái Nguyên đạt tỷ lệ trên 95%; 40 cục thuế đạt tỷ lệ từ 70% đến 94%; 19 cục thuế đạt tỷ lệ từ 50% đến dưới 70%,…

Về chỉ tiêu tỷ lệ giao dịch trong tháng được thực hiện bằng phương thức điện tử: Cục Thuế Thái Nguyên đạt tỷ lệ trên 95%; 40 cục thuế đạt tỷ lệ từ 70% đến 94%; 19 cục thuế đạt tỷ lệ từ 50% đến dưới 70%,…

Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố chưa đạt kết quả triển khai NTĐT (<99,5%)  tiếp tục chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử đảm bảo tối thiếu đến tháng 12/2016 đạt tỷ lệ 95% doanh nghiệp nộp thuế điện tử trên cả 3 chỉ tiêu gồm đăng ký NTĐT, số lượng chứng từ NTĐT, và số tiền thực nộp vào ngân sách Nhà nước bằng hình thức điện tử.

(T.H)