90% chức năng quản lý thuế được ứng dụng công nghệ thông tin

Trong hai ngày 13-14/5 tại TP. Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, với sự tham dự của lãnh đạo 63 Cục Thuế trên toàn quốc, hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức tin học do Tổng cục Thuế tổ chức đã đánh giá lại toàn bộ quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Thuế giai đoạn 2011-2015 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

Hệ thống ứng dụng CNTT của ngành Thuế hiện tại đã đáp ứng khoảng 85% nhu cầu xử lý thông tin quản lý thuế. Nguồn: InternetHệ thống ứng dụng CNTT của ngành Thuế hiện tại đã đáp ứng khoảng 85% nhu cầu xử lý thông tin quản lý thuế. Nguồn: Internet
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Quyết tâm và nhất quán theo mục tiêu mà kế hoạch 5 năm đã đề ra, đến hết năm 2012, ngành Thuế đã hoàn thành việc triển khai hệ thống ứng dụng quản lý thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) trên diện rộng để xử lý thông tin đăng ký thuế và xử lý tờ khai, chứng từ và thông tin quản lý thuế của trên 10 triệu cá nhân có thu nhập. Nhờ đó đã đáp ứng việc chuyển đổi toàn bộ quy trình quản lý thuế TNCN trên hệ thống mới, hỗ trợ việc kiểm tra chéo thu nhập của từng cá nhân trên địa bàn toàn quốc, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý thuế TNCN.

Ngành Thuế cũng đã hoàn thành giai đoạn 2 việc mở rộng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp (DN) tập trung tại Tổng cục Thuế để toàn Ngành khai thác, phục vụ cho công tác quản lý; Thực hiện 73 phiên bản nâng cấp hệ thống ứng dụng hiện hành, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của chính sách thuế mới và các quy trình quản lý thuế cải cách; Đồng thời đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp kiến trúc, tích hợp các ứng dụng đáp ứng yêu cầu quản lý thuế mới và triển khai chế độ kế toán thuế mới, nhằm hạn chế tối đa sự trùng lặp thông tin, đồng bộ dữ liệu và nâng cao hiệu năng hoạt động của hệ thống.

Dự kiến đến năm 2014, khi hệ thống ứng dụng mới được triển khai trên toàn quốc sẽ cho phép toàn bộ dữ liệu về kê khai, nộp thuế, kế toán thuế, nợ thuế của tất cả người nộp thuế được xử lý tập trung và lưu giữ tại Tổng cục Thuế. Với những nỗ lực này, hệ thống ứng dụng CNTT của ngành Thuế hiện tại đã đáp ứng khoảng 85% nhu cầu xử lý thông tin quản lý thuế và 90% các chức năng quản lý thuế được ứng dụng CNTT. 
 
Với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN, trong hơn 2 năm qua, ngành Thuế đã thực hiện cung cấp dịch vụ kê khai thuế điện tử kết hợp đồng bộ với việc cải cách thủ tục kê khai thuế và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao dịch thuế điện tử. Nhờ đó đã mở rộng hệ thống gửi tờ khai qua mạng (offline) kết hợp với kê khai trực tuyến (online); xây dựng Cổng điện tử trao đổi thông tin về thuế với các ngân hàng để thực hiện nộp thuế qua ngân hàng; hỗ trợ phát triển các nhà cung cấp dịch vụ thuế trung gian (T-VAN) để cùng ngành Thuế mở rộng hệ thống cung cấp dịch vụ kê khai, tra cứu thông tin thuế. Đến nay, với 8 nhà cung cấp dịch vụ kê khai và 8 nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số, đã có hơn 230.000 DN sử dụng chữ ký số trong nghĩa vụ kê khai thuế và 45.000 DN sử dụng dịch vụ kê khai thuế của các nhà T-VAN.

Cũng đến cuối năm 2012, dịch vụ kê khai thuế điện tử đã được cung cấp tới 231.000 DN, đạt trên 50% DN cả nước; 80% tờ khai thuế của các DN lớn và vừa trong cả nước đã được nộp qua mạng. Kết quả này đã góp phần để dịch vụ kê khai thuế qua mạng của ngành Thuế được Bộ Thông tin - Truyền thông xếp hạng mức 4 về dịch vụ công điện tử. 
 
Để có được kết quả này, hội nghị cùng thống nhất chung một đánh giá là do ngay từ ngày đầu, tháng đầu triển khai kế hoạch, Tổng cục Thuế đã chủ động cụ thể hoá các chương trình, nội dung công tác của từng năm để chỉ đạo toàn Ngành thực hiện. Việc kết hợp công tác xây dụng, cải tiến chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý với việc xây dựng ứng dụng CNTT ngày càng chặt chẽ nên hiệu quả triển khai ngày càng cao. Tại cấp Cục Thuế, các chỉ đạo, chương trình công tác CNTT đã được tổ chức triển khai kịp thời, đạt kết quả.

Đặc biệt trong năm 2012, toàn Ngành phải triển khai một khối lượng công việc lớn về CNTT, liên tục nâng cấp và triển khai hàng loạt ứng dụng với phạm vi rộng, số lượng đối tượng quản lý lớn (như PNN), dữ liệu phải thu thập và xử lý nhiều, nhưng các Cục Thuế đã phấn đấu hoàn thành cơ bản việc triển khai ứng dụng CNTT, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Ngành cấp trên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế.
 
Mặc dù vậy, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại như: một số chương trình, đề án tiến độ triển khai còn chậm; nhu cầu xử lý thông tin chưa đáp ứng một cách toàn diện; trong từng chức năng vẫn còn một số khâu, đoạn phải kết hợp xử lý thủ công; việc nộp thuế điện tử cũng mới trong giai đoạn phối hợp với các ngân hàng để thực hiện thí điểm; hệ thống hỗ trợ nhắn tin về thuế qua điện thoại (SMS) và hệ thống ứng dụng công nghệ Call Center tại Trung tâm hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại chậm được triển khai.

Ngoài ra, công tác hiện đại hoá văn phòng để nâng cao năng lực điều hành hoạt động nội bộ cơ quan Thuế chưa hoàn thành đúng kế hoạch. Đây sẽ là những phần việc mà ngành Thuế phải bổ sung vào kế hoạch ứng dụng CNTT ngành Thuế trong 3 năm còn lại để đảm bảo hoàn thành mục tiêu cho cả giai đoạn 2011 - 2015.
 
(Theo Tạp chí Thuế)