94,53% doanh nghiệp tại Hậu Giang đăng ký tham gia NTĐT

(eFinance Online) - Cục thuế Hậu Giang cho biết, tính đến ngày 24/8/2016, toàn tỉnh đã có 1.741/1.775 người nộp thuế đăng ký khai thuế qua mạng, đạt 98,1%; có 1.643 người nộp thuế đăng ký nộp thuế điện tử, đạt 94,53%.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cũng theo Cục thuế Hậu Giang, ước thu ngân sách nhà nước tháng 8/2016 là 88 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 31/8/2016 ước thực hiện đạt hơn 1.210 tỷ đồng, đạt 95,65% dự toán pháp lệnh, tăng 16,06% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất do ngành thuế quản lý là hơn 1.170 tỷ đồng, đạt 97,56 % dự toán pháp lệnh, tăng 16,51% so với cùng kỳ năm 2015.

Qua thanh tra thuế, Cục Thuế Hậu Giang đã truy thu và xử phạt là 9.325 triệu đồng, người nộp thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước 4.638 triệu đồng, đạt 49,74% tổng số tiền thuế truy thu và xử phạt.

Qua kiểm tra thuế, đã truy thu và xử phạt 12.272 triệu đồng, người nộp thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước 6.187 triệu đồng, đạt 50,42% tổng số tiền thuế truy thu và xử phạt.

(T.H)