97,5% số doanh nghiệp khai thuế qua mạng

Theo báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình thực hiện cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan, tính đến ngày 25/2/2015 đã thực hiện kê khai thuế qua mạng internet đối với 97,5% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong tháng 2, Bộ Tài chính đã thực hiện một số công việc trọng tâm để cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Cụ thể như sau:

Bộ Tài chính đã tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 hướng dẫn thi hành Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Bộ Tài chính đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện để ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 hướng dẫn thi hành Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi , bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Triển khai quy chế phới hợp giữa Tổng cục Thuế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, trong đó có nội dung về trao đổi thông tin về tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tham gia đóng các khoản BHXH bắt buộc và nộp thuế để phối hợp quản lý thu các khoản BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý thu thuế phục vụ mục tiêu giảm số giờ nộp thuế và nộp các khoản bảo hiểm.

Bộ Tài chính tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế: Tính đến ngày 25/2/2015 đã thực hiện kê khai thuế qua mạng internet đối với 97,5% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế. Đồng thời tiếp tục triển khai chính thức Cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống CNTT để phù hợp với quy trình thủ tục của các Bộ ngành và đảm bảo an ninh an toàn hệ thống.

Đồng thời đã nghiên cứu triển khai thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử đối với Lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô, xe máy, nhà đất; Kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê nhà, Thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản.

(T.H)