Áp dụng ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT

Một trong những nội dung sửa đổi có tính chất căn bản của Luật Thuế GTGT có hiệu lực từ 1/1/2014 tới đây là quy định về ngưỡng đăng ký nộp thuế.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, từ ngày 1/1/2014 hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sẽ không thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ, kể cả trường hợp có doanh thu hằng năm trên 1 tỷ đồng.

Luật Thuế GTGT quy định cụ thể, người nộp thuế (NNT) có doanh thu hằng năm hoặc trong 12 tháng liên tục trên ngưỡng doanh thu tính thuế sẽ khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; còn NNT có doanh thu dưới ngưỡng thì nộp thuế GTGT theo mức tỷ lệ trên doanh số. Điều này sẽ giúp cơ quan quản lý có thể dễ dàng phân loại NNT, đồng thời đảm bảo đơn giản thủ tục và giảm chi phí quản lý của cơ quan thuế và chi phí tuân thủ của NNT.

(TH)