Áp dụng tránh đánh thuế hai lần với Uruoay từ năm 2017

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 4208/TCT-HTQT gửi cục thuế các địa phương về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam- Uruoay. 
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký văn kiện hợp tác Hiệp định khung về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn thuế giữa hai nước. Ảnh VGPThứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký văn kiện hợp tác Hiệp định khung về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn thuế giữa hai nước. Ảnh VGP

Theo đó, văn bản nhắc lại nội dụng của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam- Uruoay đã được ký kết ngày 26/7/2016 và yêu cầu các cục thuế triển khai kể từ ngày 1/1/2017, đúng với nội dung đã ký kết. 

(T.H)