Áp thuế 2% thu nhập từ giá trị chuyển nhượng bất động sản

Chuyển nhượng bất động sản áp dụng một cách tính thuế với thuế suất 2% trên giá trị chuyển nhượng thay cho 2 cách tính thuế trước đây.

Giao dịch bất động sản áp thuế suất 2% trên giá trị chuyển nhượng. (Ảnh: KT) Giao dịch bất động sản áp thuế suất 2% trên giá trị chuyển nhượng. (Ảnh: KT)

Theo bà Lê Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, các năm trước, người nộp thuế thường dồn vào những ngày cuối tháng 3 mới đi nộp tờ khai quyết toán thuế dẫn đến tình trạng quá tải. Năm 2015, người nộp thuế nên thực hiện quyết toán thuế sớm, đồng thời lưu ý nhiều điểm thay đổi về thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) so với trước.

Cụ thể, các cá nhân làm thủ tục quyết toán thuế TNCN năm 2014 cần lưu ý về mẫu biểu áp dụng có thay đổi so với năm 2013, người nộp thuế (NNT) cần xem mình thuộc đối tượng quyết toán thông qua cơ quan chi trả thu nhập (CQCTTN) hay trực tiếp quyết toán tại cơ quan thuế (CQT)... Những cá nhân có thu nhập 2 nơi trở lên là đối tượng trực tiếp quyết toán với CQT nếu số thuế phải nộp lớn hơn hoặc nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp trong năm 2014.

Các trường hợp không cần phải quyết toán như có số thuế đề nghị hoàn và bù trừ kỳ sau nhưng NNT không yêu cầu hoàn hoặc bù trừ kỳ sau; có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp thuế khoán; có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã kê khai và nộp thuế; cá nhân có thu nhập 2 nơi cần lưu ý là khi quyết toán thì phải yêu cầu CQCTTN phát sinh trong năm cấp chứng từ khấu trừ để chứng minh phần thuế đã tạm nộp trong năm.

Ngoài ra, cá nhân có thu nhập 2 nơi trở lên cũng có thể ủy quyền quyết toán cho CQCTTN mà không cần phải trực tiếp quyết toán thuế. Cụ thể là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên (nộp thuế lũy tiến) đồng thời có thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã nộp thuế, nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế với phần thu nhập này.

Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên (nộp thuế lũy tiến) đồng thời có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế, nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế với phần thu nhập này.

Cá nhân có thu nhập 2 nơi từ tổ chức chi trả (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) mà tổ chức mới này được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp, nếu NNT không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh ở nơi khác thì cũng được ủy quyền quyết toán cho tổ chức mới.

Bên cạnh đó, cá nhân có thu nhập 2 nơi trở lên trong năm 2015 cần lưu ý các trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế TNCN theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh. Cụ thể, phân phối, cung cấp hàng hóa có mức thuế 0,5%; dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu có mức thuế 2%, riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp là 5%; sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 1,5%; hoạt động kinh doanh khác là 1%.

Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân áp dụng một mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây. Không quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Đối với chuyển nhượng bất động sản áp dụng một cách tính thuế với thuế suất 2% trên giá trị chuyển nhượng thay cho 2 cách tính thuế trước đây.

Bà Hương cũng cho biết, các cá nhân có thu nhập từ bảo hiểm, bán hàng đa cấp, xổ số kiến thiết đã được CQCTTN khấu trừ thuế TNCN thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. Đối với các đại lý bảo hiểm, hiện TP HCM có 25 công ty bảo hiểm lớn. Cục Thuế đã gửi thư mời 64 cá nhân là đại lý bảo hiểm cấp I để hướng dẫn kê khai quyết toán theo quy định. Kết quả có 13 cá nhân đến làm việc, 9 cá nhân thực hiện kê khai quyết toán và nộp thuế với số thuế 1,465 tỉ đồng./.

(Theo TNO)