Bà Rịa Vũng Tàu: Giá dầu thô ảnh hưởng tới tình hình thực hiện thu NSNN

(eFinance Online) - Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn trong bối cảnh tình hình  kinh tế - xã hội trong nước và địa phương có những chuyển biến tích cực, nhưng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn đặc biệt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí bị ảnh hưởng tác động trực tiếp từ biến động giảm của giá dầu thô thế giới từ đầu năm đến nay, dẫn đến tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 6 tháng năm 2016 gặp nhiều khó khăn.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Nhiều khó khăn

Tổng thu NSNN 6 tháng năm 2016 ước thực hiện21.872,3 tỷ đồng đạt 34,5 % dự toán pháp lệnh (DTPL) và bằng 64,3% so với thực hiện cùng kỳ. Trong đó:

Thu Dầu thô ước thực hiện 6 tháng  10.750,5  tỷ đồng, đạt 33,8% DTPL và bằng 52,4% so với thực hiện cùng kỳ. 

Thu Nội địa (số thu ngoài dầu) ước thực 6 tháng 11.121,7 tỷ đồng, đạt 35,2% DTPL và bằng 82,5% so với cùng kỳ; tính trừ tiền sử dụng đất đạt 35,2% DTPL và bằng 82,6% so với cùng kỳ.

Cục thuế cho biết, do ảnh hưởng từ giá dầu thô thế giới biến động giảm, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan đến ngành dầu khí có dấu hiệu phục hồi, nhưng rất chậm, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện thu NSNN trên địa bàn, mặc dù cơ quan Thuế đã rất cố gắng, bằng nhiều biện pháp để quản lý, khai thác nguồn thu, nhưng do ảnh hưởng quá lớn từ các yếu tố khách quan dẫn đến 6 tháng đầu năm số thu không đạt tiến độ dự toán.

Bên cạnh đó, công tác đôn đốc thu hồi nợ được chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, các đơn vị trong ngành nổ lực triển khai đồng bộ, kiên quyết áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Tuy nhiên, do sức mua giảm, dẫn đến hàng tồn kho lớn, tình hình lưu thông hàng hóa của nhiều doanh nghiệp vẫn còn ở mức cầm chừng, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh (SXKD), một số khác lâm vào tình trạng thua lỗ kéo dài, mất khả năng thanh toán, thậm chí phá sản, không có khả năng tài chính để nộp thuế, nợ thuế kéo dài dẫn đến công tác  đôn đốc thu nợ đọng thuế gặp rất nhiều khó khăn,  kết quả đạt được vẫn chưa cao.

Một khó khăn nữa mà Cục thuế phải đối mặt là mặc dù đã ký Quy chế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường  nhưng đến nay việc  kết nối ứng dụng  phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên Môi trường chưa được triển khai do hạ tầng truyền thông của Sở Tài nguyên chưa đáp ứng kết nối thông tin.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Đứng trước những khó khăn, dự báo ảnh hưởng lớn đến nguồn thu NSNN trên địa bàn, Cục thuế đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2016:

Thứ nhất, triển khai  các giải pháp  Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ.CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp công tác của ngành, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, tăng cường công tác quản lý nợ, thanh tra kiểm tra đảm bảo đôn đốc thu nộp kịp thời vào NSNN,  phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2016 ở mức cao nhất.

Thứ hai, đánh giá ước thực hiện thu NSNN năm 2016, xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tích cực, khả thi, sát với khả năng phát sinh thu thực tế tại địa phương, góp phần đảm bảo ngân sách địa phương được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, sử dụng nguồn vốn NSNN.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế , hiện đại hoá ngành thuế, góp phần thiết thực vào việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủvề những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020,  giảm thiểu thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính thuế tạo điều kiện thuận lợi cho NNT.

Thứ tư, tăng cường công tác  tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn tạo mọi điều kiện thuận lợi để NNT tiếp tục duy trì, ổn định mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho NSNN. Tổ chức, hướng dẫn chính sách thuế mới Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, luật thuế TTĐB và Luật Quản lý Thuế số 106/2016/QH13.

Thứ năm, tăng cường quản lý nội bộ ngành, kỹ cương kỹ luật của công chức  trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.Thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế thật hiệu quả.

Đại diện Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị cần ban hành Quy chế phối hợp thu nợ giữa các Cục Thuế đối với các chi nhánh, doanh nghiệp hoạt động vãng lai về trình tự thủ tục và thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế.

Đồng thời tổ chức tập huấn khi ban hành các quy trình sửa đổi, bổ sung các quy trình trong công tác quản lý thuế để triển khai thực hiện đạt hiệu quả hơn.

(T.H)