Bắc Ninh: 98% doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử

Tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 tỉnh Bắc Ninh, đại diện Cục thuế Bắc Ninh cho biết, 98% số doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện kê khai thuế điện tử, 91% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, vượt chỉ tiêu do Tổng cục Thuế giao.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Báo cáo của Cục thuế Bắc Ninh cho biết, tổng thu nội địa do ngành Thuế quản lý thực hiện đạt hơn 10.000 tỷ đồng, đạt 122% dự toán, tăng 24% so với năm 2014. Đây là mức thu nội địa cao nhất từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay. Trong đó, thu từ thuế, phí thực hiện hơn 9.000 tỷ đồng, đạt 115% dự toán, tăng 21%; tiền sử dụng đất đạt hơn 1.200 tỷ đồng, đạt 209% dự toán, tăng 52% so với năm 2014.

Bên cạnh nhiệm vụ thu chi ngân sách, Cục thuế đã hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính về thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế với 98% số doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện kê khai thuế điện tử, 91% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, vượt chỉ tiêu do Tổng cục Thuế giao. Đặc biệt, rút ngắn thời gian giải quyết của 24 thủ tục hành chính với gần 155 giờ. Công tác thu nợ có chuyển biến lớn, số nợ tính đến ngày 31/12/2015 đạt 4%, thấp nhất từ trước tới nay...

Trong thời gian tới, ngành Thuế tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thu, nhất là chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu, từ đó đề xuất các giải pháp tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo, điều hành bảo đảm tiến độ thu.

Đồng thời, bám sát và nắm chắc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đôn đốc người nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào NSNN, hạn chế thấp nhất việc phát sinh nợ đọng mới. Thực hiện thu đạt trên 80% số nợ có khả năng thu từ năm 2015 chuyển sang… phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN được Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao năm 2016 là 11.580 tỷ đồng.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đã tặng Bằng khen cho Cục Thuế tỉnh vì có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2015.

(PV)