Bắc Ninh phấn đấu 95% doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử

Cục thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện nay, toàn tỉnh đã có 79% doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử và trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về việc triển khai nộp thuế điện tử.  

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ngay từ đầu năm 2014, Cục Thuế tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm tuyên truyền vận động doanh nghiệp tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử, đồng thời nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của cán bộ công chức thuế; bố trí các bộ phận chức năng phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ đăng ký kê khai và nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp; thành lập tổ chỉ đạo, tổ triển khai nộp thuế điện tử…

Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngân hàng trong việc xử lý các dịch vụ nộp thuế điện tử, góp phần giảm thời gian, phí và đơn giản hóa thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế…

Cục thuế tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 95% doanh nghiệp đang hoạt động tham gia nộp thuế điện tử.

(T.H)