Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý thuế

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 832/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, kèm theo Quyết định có 6 thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính bao gồm: 4 thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế (trong đó có 2 thủ tục hành chính cấp cục thuế và 2 thủ tục hành chính cấp chi cục thuế) cùng với đó là 2 thủ tục hành chính bãi bỏ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/11/2015. 

(T.H)