Bãi bỏ 45 thủ tục hành chính thuế

 Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2815/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính, kèm theo là danh mục 253 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm: 42 thủ tục hành chính mới; 166 thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế; 45 thủ tục hành chính bãi bỏ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành gồm 25 thủ tục cấp cục thuế, 17 thủ tục cấp chi cục thuế. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế có 87 thủ tục cấp cục thuế; 79 thủ tục cấp chi cục thuế.

Thủ tục hành chính thuế được bãi bỏ, có 26 thủ tục cấp cục thuế và 19 thủ tục cấp chi cục thuế. Trong đó, rất nhiều thủ tục được quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính như một số thủ tục xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài; thủ tục hoàn thuế GTGT; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; Khai, quyết toán thuế tài nguyên; giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, bị tai nạn hay mắc bệnh hiểm nghèo; thủ tục khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp có các đơn vị thuỷ điện hạch toán phụ thuộc, trường hợp nhà máy thuỷ điện nằm trên 1 tỉnh…

Đây là một trong những động thái của Bộ Tài chính nhằm hướng tới cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu năm 2015,  rút ngắn thời gian nộp thuế bằng mức trung bình của các nước ASEAN-6. 

(T.H)