Bãi bỏ lệ phí quảng cáo ngoài trời

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 74/2014/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

Ảnh minh hoạ - nguồn internet.Ảnh minh hoạ - nguồn internet.
Cụ thể, các khoản lệ phí bãi bỏ trong Thông tư này gồm: lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự; lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác; lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2014.

(T.H)