Ban hành Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp

(eFinance Online) -  Bộ Tài chính vừa ban hành Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp (DN). Trong đó, nêu rõ hệ thống chỉ tiêu về DN được tổng hợp từ các dữ liệu hồ sơ kê khai thuế, không được yêu cầu DN nộp thêm bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào ngoài quy định.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Hệ thống chỉ tiêu này được tổng hợp từ các thông tin trên hồ sơ kê khai thuế của doanh nghiệp và các thông tin phát sinh trong quá trình quản lý của Cơ quan Thuế theo quy định Luật Quản lý thuế.

Theo đó, hệ thống bao gồm 60 chỉ tiêu và được chia thành 3 nhóm:

- Nhóm 1: Thống kê tình trạng hoạt động của doanh nghiệp: 6 chỉ tiêu.

- Nhóm 2: Thống kê về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: 36 chỉ tiêu.

- Nhóm 3: Thống kê về tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp: 18 chỉ tiêu.

Cá nhân, đơn vị được khai thác sử dụng dữ liệu này phải có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành. 

(PV)