Ban hành mức phí đường bộ quốc lộ 1, tỉnh Bình Định

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 192/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1212+550 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, kể từ ngày 10/01/2016, mức thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1212+550 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định được quy định như sau:

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng mức thu 35.000 đồng/vé lượt, 1.050.000 đồng/ tháng, 2.835.000 đồng/ quý.

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn mức thu 50.000 đồng/vé lượt, 1.500.000 đồng/ tháng, 4.050.000 đồng/ quý.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn mức thu 75.000 đồng/vé lượt, 2.250.000 đồng/ tháng, 6.075.000 đồng/ quý.

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit mức thu 140.000 đồng/vé lượt, 4.200.000 đồng/ tháng, 11.340.000 đồng/ quý.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit mức thu 200.000 đồng/vé lượt, 6.000.000 đồng/ tháng, 16.200.000 đồng/ quý.

Thông tư cũng quy định rõ, thời gian bắt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này kể từ khi có đủ điều kiện sau: Dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km1212+400 đến Km1265, tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên đã được thực hiện nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng; được Bộ Giao thông Vận tải ban hành quyết định cho phép thu phí.

(PV)