Ban hành Quyết định bãi bỏ 9 thủ tục về thuế

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, từ ngày 1/7/2015, có 9 thủ tục về thuế quy định tại Thông tư 176/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt- Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga sẽ được bãi bỏ.

9 thủ tục bao gồm: Khai thuế đặc biệt đối với dầu thô của Vietsovpetro; Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi theo từng lần xuất bán; Khai thuế thu nhập DN tạm tính theo từng lần xuất bán; Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsovpetro; Khai thuế thu nhập DN tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại của Vietsovpetro; Khai thuế thu nhập DN tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại của Vietsovpetro; Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu thô; Khai quyết toán phụ thu khi giá dầu thô biến động tăng; Khai quyết toán thuế thu nhập DN của Vietsovpetro.

Bên cạnh đó, 4 thủ tục hành chính mới được bổ sung thuộc thẩm quyền cấp cục thuế, gồm: Khai thuế tạm tính áp dụng cho Vietsovpetro; Khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên áp dụng cho Vietsovpetro; Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại/Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsovpetro; Khai quyết toán thuế tài nguyên/Khai quyết toán phụ thu/Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho Vietsovpetro.

(T.H)