Băn khoăn về thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia nước ngoài

Công ty tôi có chuyên gia nước ngoài làm việc với mức lương 2.000 USD, trợ cấp thuê nhà ở 800 USD, trợ cấp sinh hoạt 600 USD. Xin hỏi chuyên gia này phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ra sao?

Băn khoăn về thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia nước ngoài

Pháp lệnh thuế TNCN đối với người có thu nhập cao hiện hành qui định hai biểu thuế lũy tiến riêng cho người Việt Nam và người nước ngoài. Tuy nhiên, từ 1/1/2009, Luật thuế TNCN sẽ áp dụng chung một biểu thuế lũy tiến cho cả hai đối tượng trên.

Đối với trường hợp ông nêu, thu nhập chịu thuế của chuyên gia A (tạm gọi là ông A) là 3.400 USD (gồm tiền lương và hai khoản phụ cấp, trợ cấp nhận bằng tiền). Thu nhập trên được qui đổi ra VND, giả dụ tỉ giá qui đổi là 16.000 đồng thì ông A có thu nhập chịu thuế là 54,4 triệu đồng. Ông A được giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 4 triệu đồng. Nếu ông có người phụ thuộc nuôi dưỡng thì được trừ cho mỗi người là 1,6 triệu đồng. Còn nếu ông độc thân thì ông sẽ có thu nhập tính thuế là 50,4 triệu đồng.

Theo biểu thuế lũy tiến từng phần, thu nhập của ông A sẽ được tính thuế như sau:

Phần thu nhập đến 5 triệu đồng, thuế suất 5% thì phải nộp 250.000 đồng.

Phần thu nhập đến 10 triệu đồng, thuế suất 10% thì phải nộp 500.000 đồng (10 triệu - 5 triệu đã nộp ở bậc 1).

Phần thu nhập đến 18 triệu đồng, thuế suất 15% thì phải nộp 1,2 triệu đồng.

Phần thu nhập đến 32 triệu đồng, thuế suất 20% thì phải nộp 2,8 triệu đồng.

Phần thu nhập đến 50,4 triệu đồng, thuế suất 25% thì phải nộp 4,6 triệu đồng.

Vậy, thuế thu nhập phải nộp của ông A là 9,35 triệu đồng, chiếm tỉ trọng 17% trên tổng thu nhập.

(Theo Tuổi Trẻ điện tử)