Bàn về Kế hoạch cải cách Thuế cho Việt Nam giai đoạn 2016-2020

(eFinance Online) - Tại Hội thảo “Kế hoạch cải cách Thuế cho Việt Nam giai đoạn 2016-2020” được tổ chức chiều 22/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định, Bộ Tài chính luôn coi việc cải cách thuế là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính của Nhà nước Việt Nam nói chung để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. 
Toàn cảnh buổi Hội thảo. Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Tại Hội thảo, ông Đinh Nam Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính cho biết, định hướng cải cách chính sách thuế của Việt Nam giai đoan 2016-2020 là hướng tới xây dựng chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả với mức động viên hợp lý.

Cụ thể bằng nhưng mục tiêu như: xây dựng và thực hiện chính sách thuế hợp lý nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích đầu tư, khuyến khích sản xuất; Chủ động tham gia hội nhập, bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước phù hợp với cam kết và thông lệ quốc tế; Minh bạch, dễ thực hiện và bao quát các nguồn thu mới phát sinh, cơ cấu lại theo hướng tăng thu nội địa, phấn đấu đến năm 2020 đạt 80% tổng thu NSNN; Tỷ lệ huy động thu NSNN ở mức hợp lý để khuyến khích canh tranh, tích tụ vốn cho sản xuất kinh doanh. 

Theo ông Đinh Nam Thắng, để đạt được những mục tiêu trên, ngành thuế dự kiến sửa đổi một số chính sách thuế của Việt Nam như: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, các khoản thu từ đất và phí, lệ phí. 

Còn ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ ra rằng, ngành Thuế sẽ phải tiếp tục nghiên cứu áp dụng các phương pháp dự báo thu hiện đại, tiên tiến trên cơ sở tăng cường hợp tác, phối hợp với cơ quan thuế các nước, các tổ chức quốc tế. Ngành Thuế cũng sẽ chú trọng hơn đến việc triển khai thực hiện chương trình chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS), xây dựng và theo dõi kế hoạch áp dụng quản lý rủi ro trong công tác quản lý thuế. 

Đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong công tác cải cách Thuế, ông Sebastian Eckardt - Chuyên gia kinh tế của World Bank kỳ vọng rằng những dấu hiệu tích cực từ việc cải cách chính sách của Việt Nam trong thời gian qua sẽ được ghi nhận tại báo cáo môi trường kinh doanh Việt Nam năm 2017.

Cũng tại Hội thảo, các chuyên gia về lĩnh vực thuế của WB, JICA, IMF… phái đoàn EU tại Việt Nam cũng đưa ý kiến góp ý cho đinh hướng cải cách Thuế tại Việt Nam giúp Việt Nam có thể tiếp tục thực hiện cải cách thể chế trong đó có cải cách thuế, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư và tăng năng lực cạnh tranh...

(T.H)