Bỏ điều kiện hành nghề đại lý thuế:Tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường

(eFinance Online) -Bộ Tài chính đã tổ chức xây dựng dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi) và lấy ý kiến rộng rãi người dân và doanh nghiệp. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được 110 ý kiến của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính tham gia ý kiến và một số nội dung có liên quan, trong đó có nội dung liên quan đến tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế. 

Cần thiết mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ của Đại lý thuế

Tính đến tháng 7/2018 cả nước mới chỉ có 460 doanh nghiệp đại lý thuế hoạt động với 1.124 nhân viên Đại lý thuế hành nghề trong khi trên thực tế đã có trên 3.922 người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề. Như vậy, có thể thấy rằng số lượng nhân viên đại lý thuế hành nghề chiếm tỷ lệ thấp so với số người đã được cấp chứng chỉ (gần 29%). Một trong những nguyên nhân khiến cho dịch vụ đại lý thuế thời gian qua chưa phát triển đó là do phạm vi cung cấp dịch vụ của đại lý thuế. 

Điều 20 của Luật quản lý thuế hiện hành đã quy định về Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Theo quy định Luật hiện hành phạm vi của dịch vụ đại lý thuế chỉ làm thủ tục về thuế mà không được thực hiện các dịch vụ khác như: dịch vụ kế toán nên nảy sinh nhiều bất cập, như: Doanh nghiệp muốn thuê ngoài dịch vụ kế toán, kê khai thuế thì buộc phải thuê hai đơn vị, một đơn vị cung cấp dịch vụ đại lý thuế và một đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp vì các đối tượng sử dụng dịch vụ này chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ họ muốn thuê một dịch vụ trọn gói cả thực hiện sổ sách và khai thuế cũng có thể người nộp thuế không có đủ chi phí để thuê cả hai dịch vụ riêng biệt,đây cũng là một trong những nguyên nhân làm hạn chế quá trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

Ngoài ra, thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Bộ Tài chính phải quy định chế độ kế toán đơn giản cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ với hệ thống tài khoản, sổ sách đơn giản, dễ thực hiện, những người có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế hoàn toàn có thể đáp ứng đủ trình độ để cung cấp dịch vụ kế toán cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Do đó, để đảm bảo hệ thống đại lý thuế phát triển và cũng là tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong việc tuân thủ pháp luật kế toán cũng như pháp luật thuế thì cần thiết phải mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ (dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ) của đại lý thuế.

Không bỏ điều kiện hành nghề đại lý thuế 

Bộ Tài chính cho biết, thực tế việc kinh doanh dịch vụ đại lý thuế không phải là việc cung cấp dịch vụ thông thường mà việc kinh doanh phải dựa vào kinh nghiệm của người có  đủ trình độ và hiểu biết về lĩnh vực thuế, kế toán. Việc không quy định điều kiện hành nghề thì bất cứ ai cũng có thể cung cấp dịch vụ dẫn đến chất lượng không đảm bảo ảnh hưởng đến cả quyền lợi của người nộp thuế (NNT) và có thể gây khó khăn cho cả cơ quan thuế.

Ngoài ra, khi cung cấp dịch vụ Đại lý thuế phải thay mặt NNT ký trên hồ sơ của NNT và chịu trách nhiệm về tính chính xác về số liệu trên các hồ sơ, tài liệu của NNT đồng thời phải thay mặt NNT giải trình số liệu với CQT trong phạm vi cung cấp dịch vụ. Vì vậy nếu không quy định điều kiện hành nghề của đại lý thuế thì NNT không thể xác định đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ điều kiện để thực hiện hay không, khó có thể chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo và khi xảy ra tranh chấp khó có thể bảo vệ quyền lợi của NNT.

Về kinh nghiệm quốc tế, tất cả các nước có hệ thông Đại lý thuế đều có quy định hành nghề và các quy định hành nghề đều rất chặt chẽ. Việc quy định chặt chẽ điều kiện hành nghề của đại lý thuế là để đảm bảo chất lượng của việc cung cấp dịch vụ và thông qua đó cũng là bảo vệ quyền lợi của NNT.

Như vậy, theo Bộ Tài chính, việc bỏ điều kiện kinh doanh với mục đích tạo thuận lợi cho việc kinh doanh phát triển nhưng với trường hợp này thì không những không tạo thuận lợi cho NNT sử dụng dịch vụ mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

(T.H)