Bộ Ngoại giao có trách nhiệm xác nhận nhân viên được miễn thuế TNCN

(eFinance Online) - Theo Thông tư 97/2016/TT-BTC, Bộ Ngoại Giao (Cục Lễ tân Nhà nước) có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và gửi Danh sách Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hoặc danh sách thay đổi Nhân viên Việt Nam được miễn thuế TNCN đến Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ nơi đặt văn phòng cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam để hoàn thành thủ tục miễn thuế trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ miễn thuế. 
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Ngày 28/6, Bộ Tài chính ban hành Thông tư  97/2016/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế TNCN đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam. 

Thông tư 97/2016/TT-BTC ban hành thay thế Thông tư 57/2009/TT-BTC có một số nội dung sửa đổi, bổ sung. 

Theo đó, nếu trước đây, thời hạn nộp hồ sơ miễn thuế chậm nhất là ngày 30/5/2009 thì theo Thông tư 97/2016/TT-BTC hướng dẫn cụ thể thời hạn nộp hồ sơ miễn thuế đối với từng trường hợp. Cụ thể:

Tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp quốc tại Việt Nam mới thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam gửi hồ sơ miễn thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người đứng đầu của tổ chức này trình Ủy nhiệm thư lên đại diện có thẩm quyền của Việt Nam.

Tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp quốc tại Việt Nam đã có văn phòng đại diện tại Việt Nam trước ngày thông tư có hiệu lực thi hành chưa gửi hồ sơ miễn thuế TNCN thì gửi  hồ sơ miễn thuế TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư này trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành.

Trường hợp Tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp quốc tại Việt Nam tuyển dụng mới hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Nhân viên Việt Nam thì gửi hồ sơ miễn thuế TNCN đối với Nhân viên Việt Nam có thay đổi chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo liền kề tháng có phát sinh thay đổi. 

Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp quốc tại Việt Nam gửi hồ sơ miễn thuế đến Bộ Ngoại Giao (Cục Lễ tân Nhà nước) gồm: Công hàm của cơ quan đại diện kèm theo Danh sách Nhân viên Việt Nam được miễn thuế TNCN; Bản sao hợp đồng lao động. Đối với trường hợp có thay đổi về Nhân viên Việt Nam do tuyển dụng mới hoặc chấm dứt lao động, hồ sơ miễn thuế gồm: Công hàm của cơ quan đại diện kèm theo Danh sách thay đổi Nhân viên Việt Nam được miễn thuế TNCN; Bản sao hợp đồng của Nhân viên Việt Nam được tuyển dụng mới. 

 Thông tư 97/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016.

(T.H)