Bổ nhiệm mới Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước

Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã thừa uỷ quyền lãnh đạo Bộ Tài chính công bố và trao quyết định nghỉ chế độ cho ông Nguyễn Minh Mẫn, nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước; đồng thời công bố và trao Quyết định số 1988/QĐ-BTC ngày 14/8/2014 bổ nhiệm ông Trần Văn Hướng, nguyên Phó cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước.

Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Hướng, nguyên Phó cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước.Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Hướng, nguyên Phó cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước.

Đồng thời Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam cũng công bố và trao Quyết định số 1339/QĐ-TCT ngày 25/8/2014 bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thanh, Trưởng phòng Tổng hợp dự toán giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Thuế Bình Phước. 

Quyết định bổ nhiệm đều có hiệu lực từ 1/9/2014.

(T.H)