Bổ sung một số mặt hàng không chịu thuế GTGT

Nhằm khuyến khích phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp, đồng thời để tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy xã hội hoá, tạo điều kiện cho chủ tàu khai thác thủy sản phục vụ việc bám biển, tại Luật số 71/2014/QH13 đã bổ sung một số mặt hàng vào đối tượng không chịu thuế GTGT.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, chuyển 03 nhóm mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế GTGT thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT là: Phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hoạt động đóng mới tàu đánh bắt xa bờ.

Từ ngày 01/01/2015, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi xuất hóa đơn GTGT bán các mặt hàng: Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác; tàu đánh bắt xa bờ không ghi thuế GTGT trên hóa đơn (gạch chéo dòng tiền thuế, thuế suất thuế GTGT) theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày  31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn.

Các hộ kinh doanh có kinh doanh các mặt hàng không chịu thuế GTGT mới được bổ sung nêu trên, không phải tổng hợp vào doanh thu tính thuế GTGT từ ngày 01/01/2015.

Cũng từ ngày 01/01/2015, các doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nêu trên cũng không phải nộp thuế GTGT tại khâu nhập khẩu.

(T.H)