Bổ sung, sửa đổi 2 thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1378/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, hai thủ tục hành chính này gồm: thủ tục hành chính cấp Cục Thuế có số hồ sơ BTC-044399-TT về Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công  quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Thủ tục hành chính thứ hai áp dụng ở cấp chi cục thuế, có số hồ sơ BTC-08524-TT về Đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và theo phương pháp khoán, cũng được quy định tại Thông tư nói trên.

2 TTHC trên sẽ thay thế các TTHC tương ứng ban hành kèm theo Quyết định 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009.

Điểm mới cơ bản của 2 TTHC này là căn cứ vào Thông tư 111/2013/TT-BTC (thủ tục cũ căn cứ vào Thông tư 84/2008/TT-BTC).

Quyết định được áp dụng kể từ ngày 01/10/2014.

(T.H)