Bộ Tài chính đề xuất chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô ngoại giao

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của các cơ quan đại diện Ngoại giao về chính sách thuế đốivới xe ô tô chuyển nhượng quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. Vừa qua, Bộ Tài chính đã có báo cáo Chính phủ về vấn đề này.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép các trường hợp xe ô tô của đối tượng ưu đãi miễn trừ tạm nhập khẩu trước ngày Quyết định 53/2013/QĐ-TTg có hiệu lực nay chuyển nhượng thì được áp dụng chính sách thuế như đối với hàng hóa nhập khẩu, tạm nhập khẩu miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng khác, cụ thể là: số thuế nhập khẩu phải nộp = giá tính thuế x thuế suất (không áp dụng thuế hỗn hợp theo quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 và Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Đối với các trường hợp chủ xe là cá nhân đã về nước thì xe phải thực hiện xóa sổ, chủ xe bàn giao cho cơ quan Ngoại giao bảo quản thì mới được áp dụng chính sách thuế nêu trên, các trường hợp khác không đảm bảo điều kiện này, cơ quan Hải quan sẽ thông báo cho cơ quan Công an để xử lý xe theo quy định, trường hợp người quản lý sử dụng xe đến cơ quan Hải quan làm thủ tục chuyển nhượng thì áp dụng chính sách thuế hỗn hợp quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg vì thực tế qua công tác, theo dõi quản lý của cơ quan Hải quan có phát sinh trường hợp cán bộ ngoại giao đã về nước, xe chưa chuyển nhượng, trên các giấy tờ thể hiện giao xe cho cơ quan Ngoại giao bảo quản chờ chuyển nhượng, tuy nhiên có trường hợp xe đã bán cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam, không còn bảo quản tại Cơ quan Ngoại giao.

Được biết, trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn số 3943/BTC-TCHQ ngày 26/3/2015 lấy ý kiến tham gia của các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Công an.

Về cơ bản Bộ Ngoại giao, Bộ Công an nhất trí với nội dung đề xuất của Bộ Tài chính. Ngoài ra, Bộ Công an đề nghị để thực hiện đề xuất của Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan các tỉnh, thành phố giải quyết truy thu thuế cho tất cả xe ô tô tạm nhập khẩu miễn thuế cơ quan Công an đã làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe của các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, ngoại giao.

Thực tế sau hơn một năm triển khai thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ-TTg nhiều cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam đã phản ánh theo cách tính thuế mới, mức thuế các tổ chức, cá nhân Việt Nam phải trả khi mua xe ô tô của Đoàn Ngoại giao là quá cao, điều này gây khó khăn cho Đoàn Ngoại giao trong việc chuyển nhượng xe. Vì vậy, Đoàn Ngoại giao đề nghị Chính phủViệt Nam xem xét áp dụng chính sách thuế như trước đây (không áp dụng chính sách thuế hỗn hợp) khi Đoàn ngoại giao chuyển nhượng xe tại Việt Nam. Một số cơ quan đại diện cho biết sẽ thông báo về nước và đề nghị thực hiện có đi có lại đối với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước mình.

Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất trên, trước khi triển khai thực hiện Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao yêu cầu các cơ quan đại diện ngoại giao rà soát, thống kê số lượng xe đã tạm nhập khẩu trước thời điểm Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg có hiệu lực, và để đảm bảo chặt chẽ, tránh lợi dụng việc sử dụng, lưu hành xe không hợp pháp thì đối với xe của cá nhân (tạm nhập khẩu trước thời điểm Quyết định53/2013/QĐ-TTg có hiệu lực) nay cá nhân đã về nước, có ủy quyền cho cơ quan đại diện bảo quản xe mà chưa thực hiện thu hồi đăng ký, biển số thì cơ quan đại diện phải thực hiện xóa sổ đăng ký, lưu hành xe trước khi cung cấp danh sách cho Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, và cơ quan Hải quan chỉ thực hiện thủ tục chuyển nhượng các trường hợp thuộc danh sách do các cơ quan Đại diện cung cấp.

(T.H)