Bộ Tài chính đề xuất quy định về kinh doanh hàng miễn thuế

(eFinance Online) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh hàng miễn thuế. Trong đó nêu rõ điều kiện mua hàng miễn thuế.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, người nước ngoài xuất cảnh, quá cảnh qua các cửa khẩu quốc tế đường bộ; người xuất cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế, cửa khẩu cảng biển loại 1, cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế; hành khách trên các chuyến bay quốc tế đi từ Việt Nam được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế tại các cửa khẩu nằm trong khu vực cách ly và trong khu vực quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Khi mua hàng phải xuất trình hộ chiếu, giấy thông hành đã được phép xuất cảnh, quá cảnh. Nếu xuất cảnh, quá cảnh bằng đường hàng không xuất trình thêm thẻ lên máy bay (boarding pass).

Người nước ngoài chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa. Khi mua hàng phải xuất trình hộ chiếu, giấy thông hành. Nếu xuất cảnh bằng đường hàng không xuất trình thêm vé đã đăng ký ngày xuất cảnh. Hàng hoá miễn thuế được nhận tại cửa khẩu quốc tế xuất cảnh.

Khách du lịch là người nước ngoài theo đoàn bằng đường biển trong ngày, có hộ chiếu hoặc giấy thông hành xuất nhập cảnh theo quy định nhưng không có thị thực nhập cảnh, không có tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh được mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu cảng biển loại 1, cửa hàng miễn thuế trong nội địa. Khi mua hàng phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành hoặc thẻ đi bờ của hành khách (Passenger’s landing card). Hàng hoá miễn thuế được nhận tại cửa khẩu xuất cảnh ngay sau khi khách du lịch hoàn thành thủ tục xuất cảnh.

Theo dự thảo, hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam được mua hàng miễn thuế trên tàu bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam. Khi mua hàng miễn thuế phải xuất trình hộ chiếu hoặc thẻ lên máy bay.

Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu sân bay quốc tế ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế nhập cảnh, không được mua hàng miễn thuế sau khi đã ra khỏi khu vực quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan tại cảng hàng không dân dụng quốc tế nhập cảnh. Khi mua hàng miễn thuế, người nhập cảnh phải xuất trình hộ chiếu.

Người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế đường bộ được mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu quốc tế đường bộ ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế đường bộ, không được mua hàng miễn thuế sau khi đã ra khỏi khu vực quản lý, kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ. Khi mua hàng miễn thuế, người nước ngoài nhập cảnh phải xuất trình hộ chiếu.

Dự thảo nêu rõ, đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa. Khi mua hàng miễn thuế phải xuất trình sổ định mức hàng miễn thuế hoặc văn bản xác nhận của Bộ, Ngành trực tiếp quản lý, hộ chiếu hoặc chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp nếu mua hàng cho cá nhân, công hàm đề nghị hoặc giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nếu mua hàng cho cơ quan, tổ chức.

Đối tượng mua hàng miễn thuế là thủy thủ nước ngoài làm việc trên tàu biển vận tải quốc tế được mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu cảng biển loại 1, cửa hàng miễn thuế trong nội địa phục vụ cho nhu cầu cá nhân, nhu cầu sinh hoạt chung của thủy thủ trong thời gian tàu biển neo đậu tại cảng biển Việt Nam, để sử dụng trên tàu ngoài lãnh hải Việt Nam khi tàu xuất cảnh. Trường hợp mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu cầu cá nhân thuyền viên phải xuất trình hộ chiếu hoặc thẻ đi bờ của hành khách. Trường hợp mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của thủy thủ trong thời gian tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam phải lập đơn đặt hàng của thuyền trưởng hoặc người đại diện tàu thay mặt cho thuyền viên, trong đơn đặt hàng phải ghi rõ lượng hàng của từng cá nhân và xuất trình hộ chiếu của người lập đơn hàng. Trường hợp hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu của thuyền viên cho hành trình tiếp theo ngoài lãnh hải Việt Nam phải xuất trình hộ chiếu của thuyền trưởng hoặc người đại diện tàu, khai báo thông tin về số hiệu tàu, ngày tàu nhập cảnh. Hàng hóa phải được đưa vào khi của tàu để cơ quan hải quan nơi tàu xuất cảnh niêm phong, xác nhận, giám sát cho đến khi tàu xuất cảnh.

Đối tượng mua hàng miễn thuế là thuỷ thủ Việt Nam làm việc trên tàu chạy tuyến quốc tế được mua hàng miễn thuế tại cửa khẩu cảng biển loại 1, cửa hàng miễn thuế trong nội địa sử dụng trên tàu ngoài lãnh hải Việt Nam khi tàu xuất cảnh. Hàng hóa miễn thuế được nhận tại cửa khẩu xuất ngay sau khi tàu hoàn thành thủ tục xuất cảnh.

(PV)