Bộ Tài chính kịp thời giúp doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất

Nhanh chóng sau vụ gây rối dẫn đến thiệt hại cho các doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài (FDI) tại một số tỉnh ở Việt Nam diễn ra, Bộ Tài chính đã tiến hành những giải pháp cụ thể hỗ trợ DN khôi phục sản xuất.

Ảnh minh họa - nguồn Internet. Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Ngày 21/5, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn và chỉ đạo các Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan thực hiện ngay các giải pháp về thuế, tiền thuê đất. Cụ thể là: Gia hạn thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế; thời hạn nộp thuế, nộp nghĩa vụ với NSNN đối với số thuế phát sinh trước tháng 5/2014 chưa nộp ngân sách tương ứng với mức độ thiệt hại của từng DN, với thời gian gia hạn tối đa là 2 năm để không phạt chậm nộp đối với các DN bị thiệt hại. Thực hiện miễn, giảm thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK) và hoàn thuế XK, NK đối với những khoản thuế XK, thuế NK đã nộp của hàng hóa bị tổn thất; cho phép thông quan các lô hàng XK, NK của các DN bị thiệt hại đang có nợ thuế. Đồng thời cho phép DN được khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ bị tổn thất mà không được bồi thường, bao gồm cả trường hợp không còn hóa đơn, chứng từ.

Các đơn vị chủ động hướng dẫn DN kê khai phần giá trị tổn thất không được bồi thường và phần trả lãi vay góp vốn điều lệ cho việc khắc phục hậu quả thiệt hại vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN. Giảm 30% số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp trong năm 2014 (nếu có) nhưng không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường.

Theo ghi nhận từ phóng viên, các địa phương cũng như DN đều rất hoan nghênh, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và những biện pháp kịp thời của Chính phủ, Bộ Tài chính trong thời gian qua cũng như các giải pháp đang và sẽ tiến hành trong thời gian tới.

Qua các chuyến công tác khảo sát, căn cứ và tình hình thực tế và kiến nghị của địa phương, DN, Bộ Tài chính đã báo cáo, đề xuất ngay với Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp bổ sung. Cụ thể, với một số doanh nghiệp bị thiệt hại nặng, để có thể trở lại hoạt động sản xuất doanh nghiệp cần phải xây dựng, tu sửa lại cơ sở cũng như trang bị lại máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, trong đó có nhiều trang thiết bị, máy móc, linh kiện phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Vì thế, ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến kết luận như: Không thu thuế GTGT hàng NK đối với máy móc, thiết bị, linh kiện NK để phục vụ cho việc sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, linh kiện bị hư hại, tổn thất. Điều này đã hỗ trợ, tạo thuận lợi rất nhiều cho các doanh nghiệp thực hiện việc nhập khẩu hàng hoá để phục vụ cho việc xây dựng, sửa chữa trụ sở, nhà xưởng và máy móc, thiết bị, linh kiện thay thế máy móc, thiết bị, linh kiện bị hư hại, tổn thất.

Đối với những DN thiệt hại nặng cần phải đầu tư khôi phục lại, có thể hoàn trả tiền thuê đất và miễn tiền thuê đất từ năm 2014 nhưng đảm bảo nguyên tắc tổng số hoàn, miễn và giải pháp khác không quá số tiền thiệt hại.

Trong trường hợp một số DN bị thiệt hại, tổn thất toàn bộ cả về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu sổ sách, giấy tờ khó xác định được thiệt hại, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế, cơ quan hải quan khẩn trương sử dụng hồ sơ lưu giữ tại cơ quan để giúp doanh nghiệp khôi phục lại những hồ sơ bị tổn thất. Trường hợp chưa thể khôi phục ngay hồ sơ thì trước mắt dựa trên kê khai và cam kết của doanh nghiệp để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ và sẽ thực hiện kiểm tra sau.

Đối với những doanh nghiệp bị thiệt hại nặng, bị cháy mà phải ngừng sản xuất và gặp khó khăn trong đầu tư để phục hồi sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, đánh giá những thiệt hại của doanh nghiệp; xác định khả năng và những khó khăn khi phục hồi sản xuất kinh doanh; nghiên cứu đề xuất những giải pháp.

(T.H)