Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp trong việc sử dụng hóa đơn chứng từ

Trước một số phản ánh từ các doanh nghiệp Nhật Bản về việc cơ quan thuế không chấp thuận cho doanh nghiệp được khấu trừ thuế, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về “hình thức” như: hàng hóa xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn GTGT; hóa đơn viết tắt tên, địa chỉ mua hàng nhưng đúng MST; viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống.. Bộ Tài chính đã xem xét và ban hành văn bản hướng dẫn tháo gỡ, xử lý các vướng mắc này.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, căn cứ quy định tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn về hóa đơn, quy định tại khoản 1 Điều 14, Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính có ý kiến: trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về “hình thức” như: hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT; hóa đơn viết tắt tên, điạ chỉ người mua hàng nhưng đúng MST; viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống thì Bộ Tài chính yêu cầu các Cục thuế kiểm tra thực tế nếu hóa đơn đã lập phù hợp với sổ kế toán, phản ánh đúng bản chất kinh tế, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì Cục thuế hướng dẫn nhắc nhở doanh nghiệp và thực hiện hoàn thuế hoặc cho khấu trừ theo đúng thực tế phát sinh.

Nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính vừa căn cứ vào văn bản pháp qui, vừa căn cứ tình hình thực tế để giải quyết nên vừa đảm bảo tính pháp lý, vừa linh hoạt, phù hợp với thực tiễn, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, được các doanh nghiệp hoan nghênh và Hiệp hội doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ.

Đây là động thái tích cực của Bộ Tài chính thể hiện theo đúng cam kết Việt Nam sẽ luôn chủ động đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư nước ngoài, tăng cường cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam.

(T.H)