Bột cacbonat canxi sẽ được chia thành hai loại để tính thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, từ 21/4/2014, mặt hàng bột cacbonat canxi (mã 2517.49.00) được chia thành hai loại (trước đây, mặt hàng bột cacbonat canxi này chỉ có một mức thuế xuất khẩu là 10%). 

Cụ thể, bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước từ 0,125 mm trở xuống chịu thuế xuất khẩu 5%.

Bột cacbonat canxi được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt trên 0,125 mm đến dưới 1mm chịu thuế xuất khẩu 10%.

Thông tư mới cũng bổ sung mặt hàng bột cacbonat canxi có tráng phủ axit steric được sản xuất từ loại đá thuộc nhóm 25.15, có kích thước hạt dưới 1 mm (mã 3824.90.99) với thuế suất 3% vào Danh mục Biểu thuế xuất khẩu...

(PV)