Các hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục sử dụng hóa đơn trong năm 2015 theo quy định

Cuối giờ chiều nay (16/12), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đã ký công văn số 5603/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trả lời ý kiến phản ánh của một số địa phương về việc sử dụng hóa đơn của các hộ, cá nhân kinh doanh trong năm 2015.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Phó Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết: Việc sử dụng hóa đơn của các hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Trước đó, Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của một số địa phương phản ánh về hướng dẫn thi hành quy định tính mức thuế khoán ổn định cho năm 2015 cho các hộ kinh doanh cá thể được thực hiện từ ngày 01/01/2015 đã gây khó khăn cho người dân trong việc kinh doanh và nộp thuế...

(PV)