Cần áp quy chế bắt buộc đối việc thực hiện kê khai thuế qua mạng

Tại Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Cục Thuế TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị, năm 2015, Cục Thuế TP.HCM cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thông qua việc đưa ra quy chế bắt buộc đối việc thực hiện kê khai thuế qua mạng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Hải quan. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Hải quan.

Năm 2014 số thu ngân sách của Cục Thuế  TP.HCM là 164.230 tỉ đồng, đạt trên 108% dự toán pháp lệnh, tăng 4,73% so với năm 2013. Trong đó số thu từ dầu thô là 32.470 tỉ đồng, đạt gần 119% so với dự toán pháp lệnh. Thu nội địa trừ dầu là 129.528 tỉ đồng, đạt trên 104% so với dự toán pháp lệnh năm, tăng gần 9% so với năm 2013.

Bên cạnh công tác thu thuế, trong năm 2014, Cục Thuế TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp tăng thu từ nội lực thông qua việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lí nợ thuế.\

Để đạt được kết quả nêu trên, phải kể đến việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của các cơ quan cấp  trên về cải cách hành chính, giảm số giờ thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Năm 2014 số DN kê khai thuế qua mạng tại Cục Thuế TP.HCM đạt  gần 98% với khoảng  9.000 DN nộp thuế điện tử cắt giảm 201 giờ.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị, trước ngày 30/9/2015, yêu cầu các DN đã kê khai qua mạng phải nộp thuế điện tử. Đồng thời, thí điểm nhanh để mở rộng toàn quốc về hóa đơn điện tử.

Bên cạnh đó, Cục Thuế TP.HCM phải giải quyết được thực chất khó khăn, vướng mắc của DN, không để thanh tra, kiểm tra trở thành nguy cơ của DN, tìm cơ chế công khai dân chủ quy trình thanh tra, kiểm tra. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức thuế...

(T.H)