Cần bổ sung trách nhiệm các cơ quan liên quan trong việc quản lý rủi ro đối với NNT

Tổng cục thuế vừa có văn bản góp ý một số nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Hải quan. Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị Tổng cục Hải quan bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền khác và cơ chế phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý rủi ro đối với người nộp thuế (NNT).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, tại mục 1, chương II, dự thảo Nghị định quy định về việc áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan trong đó có các nội dung: Trình tự áp dụng quản lý rủi ro (điều 10); Nội dung áp dụng quản lý rủi ro (điều 11); Biện pháp quản lý rủi ro (điều 12); Quản lý tuân thủ pháp luật đối với doanh nghiệp hoạt động xuât khẩu, nhập khẩu, quá cảnh (điều 13).

Tổng cục Thuế cho rằng, quản lý NNT thông qua việc áp dụng quản lý rủi ro là phương thức quản lý mới, phức tạp và liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nên cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thẩm quyền có liên quan như việc thu nhập thông tin về NNT, đánh giá việc chấp hành pháp luật của NNT... Do đó, nếu chỉ quy định trách nhiệm của cơ quan Hải quan trong việc quản lý rủi ro với NNT trong quản lý hải quan thì có thể chưa kiểm soát chặt chẽ NNT.

Vì thế, Tổng cục Thuế đề nghị Tổng cục Hải quan bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền khác như cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin về tuân thủ pháp luật thuế, kế toán; cơ quan công an; cơ quan đăng ký kinh doanh...) và cơ chế phối hợp với các đơn vị đã nêu trên trong việc quản lý rủi ro đối với người NNT.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cần quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan hải quan trong việc xác định về sự tuân thủ pháp luật thuế của NNT...

(T.H)