Cần một vài ưu đãi khi thu thuế điện tử

Tại phiên thảo luận về Thanh toán điện tử hỗ trợ dịch vụ công và doanh nghiệp trong khuôn khổ Diễn đàn thanh toán điện tử 2015 vừa được tổ chức sáng nay, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định đáng ghi nhận song việc nộp thuế điện tử còn chưa đạt được kết quả như mong đợi có nhiều nguyên nhân.

Cần một vài ưu đãi khi thu thuế điện tử

Theo đó, ở góc độ chủ quan ngành thuế có một số hoạt động cần điều chỉnh, ví dụ việc sử dụng chữ ký số, ở đâu đó còn nhiều thủ tục. Chính sách tuyên truyền cũng cần sâu rộng hơn.

Bên cạnh đó, ở phía khách quan từ doanh nghiệp, theo ông Trí, có nhiều đơn vị hạ tầng tốt, trong khi không ít công ty thì chưa đáp ứng được điều này. Do đó, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng sẵn sàng tham gia vào công cuộc thanh toán điện tử.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Toàn Thắng cũng cùng chung nhận định, mặc dù các ngân hàng đã tích cực tham gia quá trình thu thuế điện tử. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại thực tế là số doanh nghiệp đăng ký thuế điện tử nhiều nhưng thực nộp còn khiêm tốn.

Theo ông Thắng, việc nộp thuế điện tử liên quan đến công nghệ thông tin của nhiều phía nên cần phải có sự phối hợp đồng bộ.

"Để doanh nghiệp, người dân chấp nhận phương thức mới này cần phải có một vài ưu đãi. Chẳng hạn, khi doanh nghiệp đạt được một khoản thu qua thanh toán điện tử sẽ miễn giảm các nghĩa vụ khác. Phí thẻ sẽ được xây dựng rất hợp lý để vừa minh bạch hoá, vừa cổ vũ doanh nghiệp" - ông Thắng đề xuất.

Về thu thuế điện tử ở vùng sâu, vùng xa, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã có chỉ đạo áp dụng Mobile POS, có đường truyền ổn định và tiện lợi hơn là các máy POS.

Kết thúc phiên thảo luận, nhóm công tác diễn đàn đề xuất một số kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách và phối kết hợp của các bộ ngành nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử tại Việt Nam. 

Trong đó, đối với Bộ Tài chính, nhóm kiến nghị cơ quan này ban hành chính sách khuyến khích và có lộ trình từ 2016 tiến tới yêu cầu thanh toán điện tử với các khoản thuế từ 1/1/2018.  Thứ hai, kiến nghị Bộ nghiên cứu và đề xuất chính sách ưu đãi thuế giá trị gia tăng cho hàng hoá và dịch vụ mua sắm trực tuyến được thanh toán điện tử, cho giai đoạn 3 năm từ 2017-2019. Cuối cùng, nhóm kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu và đề xuất chính sách ưu đãi thuế đối với phần doanh thu ghi nhận từ thanh toán điện tử tại các điểm bán lẻ trong giai đoạn 3 năm từ 2017-2019.

(T.H)