Cập nhật chính sách thuế mới cho doanh nghiệp

Hội thảo cập nhật những thay đổi của chính sách thuế áp dụng tại Việt Nam từ tháng 7/2013 do Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) và Hội tư vấn thuế Việt Nam tổ chức ngày hôm nay không còn một ghế trống và khách mời ở lại nghe đến hết buổi chứng tỏ sức nóng của thuế đối với các doanh nghiệp (DN).

Ảnh: Trung Kiên.Ảnh: Trung Kiên.

Thuế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các DN. Năm 2013 có rất nhiều chính sách thuế thay đổi bổ sung và những thay đổi này ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của DN. Đặc biệt, khi thời điểm hiện tại đã vào giai đoạn quyết toán thuế cuối năm.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam đã trình bày nhiều điểm mới, quan trọng trong 2 luật thuế: Luật số 26/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) số 04/2007/QH12 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo bà Cúc, sau ngày 01/7 thuế TNCN có nhiều thay đổi cơ bản như nâng mức giảm trừ gia cảnh, bổ sung một số thu nhập không chịu thuế, quy định cụ thể hơn cách xác định thu nhập chịu thuế, tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản, bổ sung, sửa đổi phương thức quyết toán thuế thu nhập cá nhân phù hợp với thực tiễn hơn… 

Cụ thể, một số khoản hỗ trợ của DN cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân; các khoản nhận được ngoài tiền lương tiền công do tham gia, phục vụ hoạt động Đảng, đoàn, Quốc hội hoặc xây dựng văn bản pháp luật của Nhà nước; tiền ăn giữa ca, ăn trưa bằng hiện vật (nhưng không vượt quá 680.000 đồng/tháng) sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế... Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm), mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng...  

Các luật thuế sửa đổi bổ sung áp dụng từ ngày 01/7/2013 có nhiều nội dung thay đổi, thuận lợi cho người nộp thuế như: Giảm tần suất kê khai thuế (Kê khai thuế GTGT, thu nhập cá nhân theo quý cho một số đối tượng; giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế suất thuế GTGT đối với các hoạt động kinh doanh nhà ở xã hội; giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu đến 20 tỷ đồng/năm; mở rộng một số chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp…

(Phương An)