Cập nhật mẫu file excel Bảng kê thông tin NPT giảm trừ gia cảnh

Tổng cục Thuế đã có thông báo về việc cập nhật mẫu file excel Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN và Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.3.0, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.0 và phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.0.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.0, iHTKK phiên bản 3.1.0 và phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.0 có hỗ trợmẫu file excel Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (mẫu 05-3/BK-TNCN) và Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo yêu cầu của người sử dụng phục vụ tải dữ liệu vào chức năng kê khai quyết toán thuế TNCN. Hiện tại, đối với trường hợp tổ chức chi trả thu nhập kê khai thông tin người phụ thuộc có nơi sinh là một trong các huyện An Lão, Bảo Lâm, Chợ Mới, Tam Nông, Kỳ Sơn, Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Châu Thành, Phú Tân thuộc các tỉnh/thành phố Hải Phòng, Cao Bằng, Bắc Cạn, Phú Thọ, Hòa Bình, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Lâm Đồng, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền giang, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau thì trên file excel đang hỗ trợ tự động hiển thị mã huyện chưa đúng. Vì vậy, NNT phải thực hiện chọn lại tên huyện để cập nhật mã huyện sau khi tải dữ liệu từ file excel vào chức năng kê khai bảng kê 05/BK-TNCN trên ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN.

Tuy nhiên, để hỗ trợ triệt để việc hiển thị tự động thông tin về mã huyện, Tổng cục Thuế cập nhật mẫu file excel Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Trường hợp NNT sử dụng mẫu file excel để kê khai thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trước khi tải vào chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN hoặc Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh trên ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN thì thực hiện theo hướng dẫn:

- Đối với tổ chức chi trả thu nhập kê khai thông tin NPT có nơi sinh là một trong các huyện nêu trên thì thực hiện tải lại file excel mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh tại đây để kê khai thông tin về người phụ thuộc. Trường hợp tổ chức chi trả đã kê khai thông tin về NPT của NNT trên file cũ thì thực hiện chuyển đổi dữ liệu sang file mới theo các bước trong hướng dẫn kèm theo.

- Đối với các trường hợp NNT không sử dụng tải dữ liệu từ file excel hoặc người phụ thuộc không có nơi sinh là một trong các huyện nêu trên, NNT không bắt buộc phải thực hiện tải lại file excel mẫu theo nội dung thông báo này.

(T.H)