Câu hỏi thường gặp khi nộp thuế điện tử

Trong quá trình các doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT)  triển khai nộp thuế điện tử, lập giấy nộp tiền điện tử hay bị vướng mắc, eFinance xin giới thiệu một số lỗi thường gặp và cách khắc phục.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

NNT đăng ký sai thông tin trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ

Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế cho biết, có 2 trường hợp đăng kí sai thông tin như sau:

- Nếu NNT đăng ký nhầm Ngân hàng: đề nghị NTT đến chi nhánh Ngân hàng gần nhất  đề nghị Hủy để Chi nhánh ngân hàng có căn cứ từ chối đăng ký của NNT.

- Nếu NNT đã gửi bản đăng ký tại Chi nhánh ngân hàng nhưng bị sai thông tin  và muốn  hủy đăng kí để thực hiện đăng ký lại: đề nghị NNT liên hệ trực tiếp với Chi nhánh ngân hàng gần nhất để Chi nhánh hỗ trợ hủy đăng ký.

NNT không biết cách thức khai báo kỳ thuế trong trường hợp nộp thuế cho quý

Định dạng trường “Kỳ Thuế” là mm/yyyy

Do đó đối với những món thuế nộp cho Quý hoặc Năm thì NNT thực hiện nhập một tháng bất kì trong Quý/ Năm  và ghi trình chi tiết trong mục “Ghi Chú”

Ví dụ: Kỳ tính thuế Quý IV/2014 à Nhập Kỳ thuế là:  10/2014.

Lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do Mã Cơ quan thuế không hợp lệ hoặc Không tìm thấy Kho bạc Nhà nước

Cán bộ hỗ trợ  liên hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ NTDT tại TCT theo số điện thoại 04.37689679 – 2103 hoặc email ntdt@gdt.gov.vn  để thông báo.

Nhóm NTDT sau khi tiếp nhận yêu cầu sẽ thông báo với Ngân hàng phát sinh lỗi và báo lại cho NNT lập lại GNT khi Ngân hàng đã bổ sung các mã thiếu trong danh mục.

Lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do Tài khoản không đủ số dư

Cán bộ hỗ trợ hướng dẫn NNT kiểm tra số dư tài khoản của DN có nằm trong những trường hợp sau:

-         Số dư tài khoản của NNT sau khi trừ đi món thuế không đủ hạn mức tối thiểu Ngân hàng quy định.

-         Số dư tài khoản của NNT không đủ để nộp thuế.

NNT tiến hành chuyển tiền vào tài khoản dùng để trích nợ  đảm bảo đủ điều kiện về hạn mức tối thiểu sau khi trừ số tiền thuế  mới Nộp thuế thành công

Khi NNT  sử dụng chức năng “Truy vấn số thuế” thì hiển thị cảnh báo “NNT chưa có thông tin sổ thuế”

NNT chưa có thông tin sổ thuế do Cơ quan thuế chưa cấp sổ thuế cho NNT hoặc chưa gửi lên cho TCT để update sổ thuế vào hệ thống.

“Truy vấn sổ thuế” là chức năng hỗ trợ thêm cho NNT.  NNT hoàn toàn có thể lập GNT khi chưa có thông tin sổ thuế.

NNT thắc mắc: “ Tại sao đã lập Giấy nộp tiền mà Ngân hàng chưa trích nợ tài khoản và không thấy thông báo Giấy nộp thuế (GNT) của Cơ quan Thuế trả về mail“

Cán bộ hỗ trợ hướng dẫn NNT vào phần “Tra cứu” chọn “Tra cứu Giấy nộp tiền”. Tra cứu theo điều kiện ngày lập GNT và xem trạng thái của GNT đã lập, trạng thái GNT thuộc 1 trong 3 trạng thái sau:

-         Đã lập GNT: NNT mới thực hiện lập GNT chưa “Ký và Nộp” để gửi  đến Ngân hàng nên chưa nhận được thông báo của Cơ quan Thuế. Đề nghị NNT vào thực hiện “Ký và Nộp”.

-         Đã trình ký: NNT mới thực hiện trình ký GNT  chưa “Ký và Nộp” để gửi  đến Ngân hàng nên chưa nhận được thông báo của Cơ quan Thuế. Đề nghị NNT vào thực hiện “Ký và Nộp”.

-         Đã gửi GNT:  NNT đã thực hiện “Ký và Nộp” để gửi đến Ngân hàng, đề nghị NNT  chờ  Ngân hàng xử lý GNT và nhận được email thông báo GNT của Cơ quan Thuế khi Ngân hàng xử lý GNT

(GNT xử lý thành công tại Ngân hàng thì tài khoản của NNT sẽ được trích nợ)

(T.H)