Chấn chỉnh công tác quản lý khai thuế

(eFinance Online) -Ngày 17/5/2018, Tổng cục Thuế ban hành văn bản 1831/TCT-KK về việc chấn chỉnh công tác quản lý khai thuế và xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế (HSKT).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, về cơ bản, các cơ quan thuế đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc xử phạt VPHC đối với người nộp thuế (NNT) chậm nộp, không nộp HSKT theo quy trình quản lý kê khai đối với NNT; thường xuyên thực hiện kiểm tra, rà soát số liệu thống kê tình hình nộp HSKT và xử lý vi phạm trên địa bàn quản lý, đảm bảo dữ liệu được tổng hợp trên báo cáo 31/QTr-KK ban hành tại Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế theo Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/5/2015 của Tổng cục Thuế (Quy trình 879) trên Ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) là đầy đủ, chính xác.

Số lượt xử phạt, số tiền xử phạt so với số lượt NNT chậm nộp HSKT năm 2017 đã cao hơn năm 2016. Tuy nhiên, qua số liệu thống kê chưa đầy đủ tại báo cáo 31/QTr-KK năm 2016, năm 2017 của các Cục Thuế trên hệ thống TMS cho thấy số lượt xử phạt vi phạm còn chưa đầy đủ, chưa kịp thời so với số lượt vi phạm phải xử phạt. Tổng cục Thuế cho rằng nguyên nhân là do một số cơ quan Thuế chưa chủ động, chưa thực sự quyết liệt áp dụng các biện pháp để thực hiện xử phạt vi phạm đối với NNT chậm nộp, không nộp HSKT, thời gian thực hiện quy trình xử phạt NNT còn kéo dài, chưa đôn đốc NNT ký biên bản vi phạm kịp thời ... dẫn đến số lượt chậm nộp, không nộp nhưng chưa thực hiện xử phạt còn nhiều.

Vì vậy, Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế chỉ đạo các phòng/Chi cục Thuế khẩn trương lập danh sách HSKT chậm nộp đã hết thời hiệu xử phạt nhưng chưa thực hiện các biện pháp xử phạt NNT theo yêu cầu của Tổng cục Thuế tại công văn số 4163/TCT-KK ngày 14/9/2017; phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xác định rõ trách nhiệm của bộ phận, cán bộ được phân công thực hiện xử phạt; có biện pháp chấn chỉnh công tác xử phạt vi phạm hành chính hành vi chậm nộp, không nộp HSKT của các Phòng/Chi cục Thuế. Báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế chậm nhất trước ngày 10/6/2018.

Đối với HSKT chậm nộp, không nộp còn thời hạn xử phạt thì ngay trong tháng 5/2018, lập danh sách HSKT chậm nộp phải xử phạt nhưng cơ quan Thuế chưa thực hiện xử phạt NNT, khẩn trương triển khai các công việc theo quy định để thực hiện xử phạt vi phạm đối với NNT chậm nộp HSKT tính đến nay. Ngoài ra, lập danh sách HSKT không nộp (sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp HSKT nhưng NNT không nộp) nhưng cơ quan Thuế chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý đối với NNT; danh sách HSKT chậm nộp, không nộp của NNT đã bỏ địa chỉ kinh doanh, đã ngừng hoạt động... để theo dõi riêng các trường hợp vi phạm nhưng cơ quan Thuế không thực hiện các biện pháp đôn đốc, xử phạt.

Đồng thời, phân công theo dõi và thực hiện xử phạt NNT chậm nộp/không nộp HSKT. Các bộ phận được phân công thực hiện xử phạt có trách nhiệm cập nhật đầy đủ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính chậm nộp HSKT, quyết định ấn định đối với trường hợp không nộp HSKT trên hệ thống TMS ngay trong ngày ban hành Quyết định hoặc chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo và theo hướng dẫn tại công văn1831/TCT-KK.

Định kỳ ngày 10 hàng tháng, Phòng/Đội Kê khai và Kế toán thuế lập Danh sách theo dõi kết quả xử lý vi phạm đối với NNT nộp HSKT quá thời hạn quy định và danh sách theo dõi kết quả ấn định thuế đối với NNT không nộp hồ sơ khai thuế của từng phòng/Chi cục Thuế để báo cáo Thủ trưởng cơ quan Thuế có biện pháp theo dõi, đôn đốc các bộ phận, cán bộ thực hiện việc xử phạt vi phạm NNT chậm nộp, không nộp HSKT theo đúng quy định.

Các cục Thuế thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo Quy trình 879, kiểm soát số liệu trên Báo cáo thống kê tình hình nộp HSKT và xử lý vi phạm, Báo cáo đánh giá tình hình nộp HSKT trên hệ thống TMS theo thời hạn quy định; Kịp thời phản ánh những sai lệch trên các Hệ thống báo cáo tự động trên hệ thống ứng dụng để Tổng cục Thuế nghiên cứu, có biện pháp hỗ trợ.

Tổng cục Thuế nhấn mạnh, kết quả thực hiện của các đơn vị thể hiện trên báo cáo thống kê tình hình nộp HSKT và xử lý vi phạm sẽ là một căn cứ để Tổng cục Thuế xem xét đánh giá chất lượng  công tác quản lý khai thuế của các cơ quan Thuế.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng TMS trong đó có báo cáo 31/QTr-KK lập tự động trên hệ thống TMS để phản ánh đầy đủ, chính xác lượt HSKT chậm nộp, không nộp; thống kê đầy đủ số lượt đã thực hiện xử phạt VPHC theo hình thức cảnh cáo hoặc trong cơ quan thuế ban hành một quyết định xử phạt cho nhiều lượt HSKT chậm nộp thuộc nhiều kỳ khác nhau.

(T.H)