Chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế

(eFinance Online) - Công văn 3369/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 21/6/2016 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Công văn nêu rõ Thủ trưởng cơ quan Thuế các cấp (Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế) tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch hành động và Chỉ thị 01 của Tổng cục Thuế. 

 Chủ động đề ra các giải pháp chỉ đạo, giám sát và quyết liệt triển khai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội ngành, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế; Thực hiện nghiêm túc Quy chế luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức.

Đặc biệt yêu cầu thiết lập và công khai đường dây nóng của Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế hoàn thành trước ngày 10/8/2016 để tiếp nhận những vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp, người dân cũng như những phản ánh về công chức có thái độ phiền hà, nhũng nhiễu.

(T.H)