Chấp nhận giấy chứng nhận TN khi nộp hồ sơ thi công chức Thuế

Ngày 12/8/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn 11231/BTC-TCCB về việc thu hồ sơ thí sinh có giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Bộ Tài chính cho phép thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, thạc sỹ trở lên khi nộp hồ sơ thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế 2014.

Trước thời hạn tổ chức thi 10 ngày thí sinh phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ; nếu thí sinh không nộp đúng hạn sẽ loại khỏi danh sách thi, xét tuyển.

Trước đó, căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định 1549/QĐ-BTC ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014. Theo Quyết định, tổng nhu cầu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 thông qua thi tuyển dụng của 21/63 Cục Thuế là 1.796 chỉ tiêu.

(T.H)