Chỉ có DN công nghệ cao mới được ưu đãi về thuế XNK

Mới đây, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đã trình xin đề nghị được hưởng các mức ưu đãi thuế nhập khẩu, thuế TNDN như Công ty Samsung Electronics Vietnam.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, Viettel xin đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với toàn bộ nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ dùng cho hoạt động nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp ráp điện thoại di động, không phân biệt trong nước đã sản xuất được hay chưa sản xuất được cho Công ty Mẹ - Tập đoàn Viễn thông quân đội và các Công ty con do Viettel sở hữu 100% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện miễn thuế là 5 năm, kể từ năm 2013 đến hết năm 2017. Đồng thời cũng đề nghị áp mức thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức ưu đãi 10% cho thu nhập từ bán sản phẩm điện thoại di động do Viettel sản xuất, lắp ráp trong nước.

Trả lời kiến nghị này, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ theo quy định của pháp luật thuế nhập khẩu hiện hành (khoản 14, 18, Điều 12, Nghị định 87/2010/NĐ - CP) thì lĩnh vực sản xuất, lắp ráp điện thoại di động không có tên trong Danh mục được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu. Trường hợp dự án sản xuất, lắp ráp điện thoại di động của Viettel đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì được miễn thuế trong vòng 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất đối với các nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được.

Còn đối với trường hợp Công ty Samsung Electronics (SEV) được hưởng mức ưu đãi thuế là do Công ty SEV là doanh nghiệp chế xuất, đồng thời cũng là doanh nghiệp công nghệ cao nên được áp dụng cơ chế ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với loại hình doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp công nghệ cao.

Với kiến nghị về thuế thu nhập doanh nghiệp, thì Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 (điều 13, điều 14) và Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN, có hiệu lực từ 01/11/2014 đã có quy định về đối tượng được áp dụng mức thuế TNDN ở mức 10%. Bộ Tài chính đề nghị Tập đoàn Viễn thông quân đội căn cứ vào các quy định hiện hành của Luật để ấp dụng mức ưu đãi thuế nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện.

(T.H)